20 februari 2017

Grootschalig sectoronderzoek naar duurzame inzetbaarheid en werkdruk start in maart. Doe mee!

Met het programma “Vitaal de toekomst in!” wil het FCB de duurzame inzetbaarheid in de sector vergroten. Hiermee willen we bevorderen dat werknemers vitaal en met plezier kunnen doorwerken tot hun pensioen. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van het Europees Sociaal Fonds. We starten met een grootschalig sectorbreed onderzoek. Alle werknemers worden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.

 

Waarom zou u hieraan meewerken?

Daar zijn verschillende goede redenen voor:

  • Veel bedrijven in de sector hebben te maken met vergrijzing en vragen zich af hoe hun medewerkers productief kunnen blijven.
  • Ook veel werknemers maken zich zelf zorgen of ze gezond hun pensioen halen.
  • Het FCB wil weten hoe het de werkgevers en werknemers het beste kan ondersteunen op dit vlak. Daarvoor is inzicht nodig hoe het zit met de duurzame inzetbaarheid in de sector.
  • Cao partijen hebben aangegeven behoefte te hebben aan een sectoronderzoek naar duurzame inzetbaarheid en werkdruk in het bijzonder.   
  • Werkgevers krijgen bij voldoende deelname uit het eigen bedrijf een bedrijfsrapportage op maat waarin zij kunnen zien hoe zij hebben gescoord ten opzichte van andere bedrijven in de sector.
  • Werknemers krijgen na het invullen van de vragenlijst een persoonlijk adviesrapport met daarin de eigen scores en een aantal tips om meteen met de eigen duurzame inzetbaarheid aan de slag te kunnen gaan.

 

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

In de week van 6 maart krijgen alle werkgevers in de sector een pakket met daarin voldoende mailpacks met een vragenlijst + antwoordenvelop. Het is de bedoeling dat de werkgever die uitdeelt onder de medewerkers met de vraag de vragenlijst anoniem in te vullen. Hoe hoger de respons, hoe succesvoller we de duurzame inzetbaarheid in de sector kunnen bevorderen.

In de pakket zitten ook nadere instructies voor deelname. Medio mei worden de eerste resultaten besproken met de begeleidingscommissie, in juni zal in volgende HR overleg en daarna via website en brochures uitgebreid gerapporteerd worden.

 

Bedrijfsprofiel en Persoonlijk Adviesrapport

Bedrijven waar meer van 15 werknemers hebben deelgenomen krijgen een bedrijfsrapportage. Zo kunt u zien hoe uw bedrijf het doet ten opzichte van de sector. Kleinere bedrijven krijgen een rapportage van alle kleine bedrijven samen.

De medewerkers kunnen de vragen op papier invullen en via een antwoordenvelop terugsturen. Ze kunnen de vragen ook via internet invullen. Dan krijgen ze meteen een persoonlijk adviesrapport te zien, met adviezen hoe ze zelf kunnen bijdragen aan hun eigen inzetbaarheid. Medewerkers die de vragenlijst op papier invullen, kunnen desgewenst een persoonlijk adviesrapport op hun thuisadres laten bezorgen.

 

Onderzoeksbureau SKB

De plannen voor dit onderzoek zijn opgesteld door een begeleidingscommissie in samenwerking met onderzoeksbureau SKB (www.skb.nl), dat een lange ervaring heeft in vertrouwelijk medewerkersonderzoek. Bij een presentatie in de vergadering van het HR-platform op 16 februari waren de aanwezige HR functionarissen enthousiast. Zij willen zich inzetten om dit project tot een succes te brengen.

 

We kunnen toch ook op u rekenen om mee te doen?