15 mei 2017

Ruim 20% van alle werknemers en meer dan de helft van de bedrijven heeft aan het onderzoek deelgenomen.


De afgelopen weken stonden in het teken van het sectoronderzoek Duurzame inzetbaarheid en werkdruk. In veel bedrijven is de vragenlijst uitgezet en hebben werknemers aan het onderzoek meegedaan. In totaal hebben uiteindelijk 875 werknemers uit de sector de vragenlijst Duurzame inzetbaarheid en werkdruk via internet of op papier ingevuld. Dat is ruim 20% van de werknemers die in totaal in de sector werkzaam zijn. Deze werknemers zijn werkzaam bij 54 verschillende bedrijven, zowel groot, als klein. Dat is meer dan de helft van de bedrijven die de sector telt. Een mooie score en dat betekent dat de resultaten ook echt representatief zijn voor de hele sector.


Hoe ziet de planning er verder uit?


De komende weken zullen worden gebruikt om alle vragenlijsten te verwerken en de resultaten zorgvuldig te analyseren. Op donderdag 15 juni 2017 worden de resultaten gepresenteerd aan het HR-platform van Kartoflex. Daarna zullen de resultaten ook online via de website van FCB beschikbaar worden gesteld.

 

Werknemers die de vragenlijst online hebben ingevuld, hebben direct na het invullen een persoonlijk adviesrapport ontvangen. Ook werknemers die de vragenlijst op papier hebben ingevuld, ontvangen een rapport op maat per post. Zij kunnen dit de tweede helft van mei 2017 verwachten, als zij dit op de vragenlijst hebben aangegeven.


Bedrijven waar meer dan 15 werknemers de vragenlijst hebben ingevuld, ontvangen bovendien een bedrijfsrapportage op maat. Daarin kunnen zij de totaalscore van het bedrijf zien, afgezet tegen de score van de sector als geheel. Uiteraard zijn daarin geen persoonlijke gegevens opgenomen van de respondenten en blijft anonimiteit gewaarborgd van de werknemers die de vragenlijst hebben ingevuld. In totaal komen 17 bedrijven in aanmerking voor een bedrijfsrapportage. Deze zullen zij na 15 juni 2017 tegemoet kunnen zien.