21 december 2017

FCB heeft in 2015 en 2016 het Sectorplan uitgevoerd, dat mede mogelijk werd gemaakt door subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Nu het laatste scholingstraject vanuit dit plan is afgerond, is de eindrapportage ingediend en is het sectorplan klaar.

Er is in die periode heel wat gebeurd binnen de kartonnagesector. Even wat cijfers op een rijtje:

‐In totaal hebben 84 bedrijven en 160 deelnemers meegedaan aan het opstellen van een Ervaringsprofiel.
‐Er zijn 1368 gezondheids- en vitaliteitschecks uitgevoerd.
‐Er zijn 9 pilots Innovatief Roosteren uitgevoerd.
‐Er zijn 17 oudere vakkrachten opgeleid tot coach.
‐Er zijn 9 BBL'ers, jonge starters met opleiding, geworven en opgeleid.

De samenwerking tussen de projectleider, het bestuur, de uitvoerende partijen en het HR-platform van de branchevereniging Kartoflex, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het uiteindelijke succes.

In totaal is met deze activiteiten voor ruim EUR 700.000 geïnvesteerd in de sector. De helft van dit bedrag is betaald door FCB, de andere helft is gefinancierd met subsidie. Als onderdeel van dit programma zijn er video’s, folders en ander materiaal ontwikkeld. Over de vervolgactiviteiten die FCB aanbiedt is informatie te vinden onder het project Vitaal de toekomst in!

Het bestuur van FCB is erg blij met het resultaat. Bestuurslid Willem de Vocht: “Met de deelname van zo veel bedrijven is er echt wat in gang gezet. De activiteiten zijn belangrijk voor de toekomst van de sector.”