11 december 2014


In 2015-2016 is één miljoen euro extra beschikbaar voor projecten in de Kartonnage en Flexibele verpakkingen om vakmanschap te behouden en te versterken. 


CAO- partijen in de Kartonnage en Flexibele verpakkingen sector hebben het initiatief genomen om een sectorplan op te stellen. Het sectorplan, dat door het FCB is opgesteld, is inmiddels goedgekeurd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gaat  1 januari 2015 van start.
Het sectorplan bestaat uit een vijftal projecten waarmee een bijdrage geleverd kan worden aan  het gezond en vitaal houden van de sector. 

1. Gratis vakkundig advies en ondersteuning bij scholingsvraagstukken en een volledige vergoeding van Ervaringstrajecten van medewerkers (EVP en EVC)
2. Vergoeding van gezondheids- en vitaliteitschecks  voor medewerkers
3. Gratis advies en begeleiding van een extern deskundige bij een pilot Innovatief & Gezond roosteren
4. Gratis opleidingstraject tot leermeester voor oudere vakmensen
5. Bijdrage in de kosten bij inzet van BBL’ers  

In totaal wordt met het sectorplan voor de projecten circa 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bedrijven in de Kartonnage en Flexibele verpakkingen. De ene helft van dit bedrag wordt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaald; de andere helft wordt betaald door 
het FCB.  

Als bedrijf vallend onder de cao Kartonnage en Flexibele verpakkingen kunt u volledig kosteloos gebruik maken van deze projecten. Doe mee en maak er gebruik van. Het kost u niets en levert u veel op!

Binnenkort ontvangen alle bedrijven vallend onder de cao een brochure met nadere informatie over de projecten en de wijze waarop bedrijven zich aan kunnen melden.
Ook worden alle bedrijven uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 20 januari van 11:00 tot 15:00 uur in het stadion van Volendam. Noteer t u deze datum alvast?
Alle informatie over het sectorplan is vanaf 1 januari 2015 ook terug te vinden op onze website www.fcb-verpakkingen.nl.