8 februari 2013

Begin 2013 treedt een wijziging van het systeem van scholing en vorming van OR-leden in werking. De SER gaat er vanuit dat het parlement de wetswijzigingen binnenkort aanvaardt. De voor de wet beoogde datum van inwerkingtreding, 1 januari 2013, wordt echter niet gehaald.


De SER vindt het belangrijk dat er duidelijkheid bestaat voor allen die bij de medezeggenschap betrokken zijn, en zal daarom met ingang van 1 januari het nieuwe systeem van scholing en vorming toepassen.


Lees verder op http://www.ser.nl/nl/actueel/persberichten/2010-2019/2012/20121221-scholing-or-leden.aspx?utm_source=TripolisDialogue&utm_medium=nieuwsbrief&utm_term=&utm_content=&utm_campaign.