2 december 2021

Het Verbond PK (samenwerkingsverband tussen FNV, CNV Vakmensen en de drie brancheverenigingen in de sector, te weten VNP, CBA en Kartoflex) is een veiligheidscampagne aan het voorbereiden gericht op het voorkomen van handletsels. De campagne is gericht op veilig én onveilig gedrag en vraagt vooral aandacht voor kwetsbare ledematen: JOUW HANDEN.

Ondanks allerlei inspanningen en aandacht voor veilig werken, zien we dat er nog regelmatig ongevallen plaatsvinden in onze sector. Handen en vingers raken bekneld, er wordt in gesneden of ze raken beschadigd door het gebruik van chemicaliën. Voldoende reden voor een nieuwe campagne! Met een reclamebureau wordt op dit moment allerlei materiaal gemaakt, denk aan: posters, toolkits, folders, maar ook digitaal materiaal voor op de schermen in het bedrijf. Materiaal is kosteloos aan te vragen door de bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond PK.

Wij vragen een ieder om mee te doen aan deze campagne, dus niet alleen door wat posters op te hangen, maar ook door er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Daarom brengen wij deze campagne ook bij de OR onder de aandacht. De meeste OR-en hebben wel een Arbocommissie. Het zou goed zijn als dit onderwerp daar besproken wordt.

Preventie en voorkomen van letsel is een continu proces. Met deze campagne wil het Verbond PK daar een stimulans in aanbrengen en de bedrijven en de OR helpen om hiermee aan de slag te gaan. Alleen samen kunnen we een succes maken van deze campagne.

Samenvattend:

  • De handletselcampagne gaat van start op 30 november 2021
  • Bedrijven kunnen kosteloos deelnemen en zich aanmelden via https://www.verbondpk.nl/handletselcampagne/
  • In januari worden de bestelde campagnematerialen (display, posters, toolkit, etc.) verzonden
  • Looptijd van de campagne is januari 2022 - juni 2022
  • Graag ook jouw steun! Vraag naar deze campagne en doe mee!
  • Zie ook https://www.verbondpk.nl/