27 augustus 2020

Heb jij het startwebinar over Tiptrack voor werkgevers en HRM-ers al gevolgd? Je kunt nog meedoen op 15 september (13:00 uur – 14:30 uur) en 17 september (11:00 uur – 12:30 uur). Tijdens dit webinar nemen we je mee in de wereld van Tiptrack en kun je ontdekken wat Tiptrack voor jouw organisatie kan betekenen. Ook krijg je informatie over hoe je Tiptrack kunt implementeren in je eigen bedrijf.
Wil je meedoen aan het startwebinar? Geef je dan snel op door een mail te sturen aan: h.jongmans@awvn.nl

Cao-partijen in het Kartonnage- en Flexible Verpakkingenbedrijf vinden duurzame inzetbaarheid belangrijk en zijn daarom gestart met het introduceren van het persoonlijke Duurzame Inzetbaarheidsbudget voor alle werknemers die vallen onder de cao.

Iedere werknemer die valt onder de werkingssfeer van de cao, ongeacht de omvang van het dienstverband, krijgt gedurende de looptijd van de cao, over zowel 2020 als over 2021, een Duurzaam Inzetbaarheidsbudget van €150,- per jaar. Dit persoonlijke budget ondersteunt de werknemer bij het zelf regie nemen en het maken van keuzes als het gaat om de eigen duurzame inzetbaarheid.

Cao-partijen hebben FCB gevraagd om de tool Tiptrack hiervoor beschikbaar te stellen voor alle bedrijven die onder de cao vallen. Met deze tool kunnen werknemers het Duurzame Inzetbaarheidsbudget besteden.

Wat is Tiptrack?
Tiptrack is een online platform (app en website), dat is ontwikkeld door werkgeversvereniging AWVN. Het faciliteert medewerkers om zelf de regie te voeren over hun loopbaan. Tiptrack is bewezen effectief als het gaat om het realiseren van gedragsverandering op het terrein van duurzame inzetbaarheid en het betreft de volgende pijlers: werk, ontwikkeling, gezondheid, werk privé balans en financiële situatie.

Bekijk hier de introductievideo over Tiptrack

Breed aanbod, deels gratis
In Tiptrack staat aanbod op elk van de bovengenoemde vijf thema’s. Hierbij kun je denken aan betaalde diensten, zoals (online) cursussen, opleidingen of coaching. Medewerkers krijgen tips en adviezen, waarmee ze direct aan de slag kunnen. Ze kunnen ook eerst een gratis test doen om erachter te komen wat ze nodig hebben. 

Wat kun je met Tiptrack? Bekijk het hier.

Individueel budget van € 150,- 
In Tiptrack is een uitgebreide webshop met duurzame inzetbaarheidsproducten te vinden. Het aanbod is heel divers en varieert van een online taalcursus tot een cursus mindfulness en van een e-learning over fotografie tot een slaaptraining voor mensen in ploegendienst. Medewerkers krijgen een individueel budget van €150,- per jaar om naar eigen inzicht via Tiptrack te besteden. Ze kunnen daarmee zelf kiezen wat ze voor hun eigen inzetbaarheid zinvol vinden, zonder toestemming van leidinggevende of werkgever.

Introductie Tiptrack
Vanaf 1 september 2020 is Tiptrack voor de hele sector beschikbaar. Vanaf dat moment kunnen bedrijven de app Tiptrack aanbieden aan alle medewerkers die vallen onder de cao. Medewerkers kunnen dan meteen een account aanmaken en de app gebruiken voor advies, maar ook voor het besteden van het Duurzame Inzetbaarheidsbudget.

Vragen
Heb je als werkgever of als werknemer vragen over de introductie of over het gebruik van Tiptrack? Neem dan contact op via servicedesk@tiptrack.nl of 070 - 850 8650