12 maart 2018

Een gezonde geest in een gezond lichaam op een gezonde werkvloer. Dat is waar het bij duurzame inzetbaarheid om draait. Steeds meer bedrijven in onze sector zijn hier actief mee bezig. Inmiddels maakt al meer dan de helft van de bedrijven in de kartonnage- en verpakkingsindustrie werk van de vitaliteit en ontwikkeling van hun medewerkers. Bijvoorbeeld met workshops, andere manieren van roosteren, stimulerende communicatie en meer inspraakmomenten.

Veel bedrijven maken hierbij gebruik van het aanbod ‘Vitaal de toekomst in!’. Zo zijn er 44 workshops en individuele vitaliteitstrajecten georganiseerd, is de mobiele unit al 24 keer langs geweest bij een bedrijf uit de sector, en hebben 12 bedrijven via een adviesgesprek scherper gekregen wat voor hun de meest zinvolle stappen zijn rondom duurzame inzetbaarheid. Ook zijn er 20 communicatiepakketten besteld om het aanbod rondom duurzame inzetbaarheid onder de aandacht te brengen bij werknemers.

Stempher introduceert nieuw werkoverleg
Een mooi voorbeeld is Stempher, waar ze gebruik hebben gemaakt van de mobiele unit, het communicatiepakket, de pilot werkdruk en de workshop leidinggeven als coach. Maar bovenal hebben ze een nieuw werkoverleg geïntroduceerd.

Toen ze bij Stempher met duurzame inzetbaarheid aan de slag gingen, merkten ze vooral dat er onder medewerkers behoefte was aan meer inspraak. Af en toe waren er wel werkoverleggen, maar die waren met het hele bedrijf waardoor interactie nauwelijks mogelijk was. Daarom doet Stempher het nu anders. Elk kwartaal een werkoverleg per afdeling, in kleine groepjes van 6-12 personen. Naast algemene bedrijfsmededelingen en productiecijfers staat duurzame inzetbaarheid vast op de agenda. Vorige week is besproken wat de ervaringen waren met de mobiele unit. Voor het volgende overleg staan onder andere de FCB-filmpjes met inspirerende collega’s uit de sector op het programma.

De ervaringen tot nu toe zijn positief, vertelt Tom Meier: ‘In een bedrijf van 120 medewerkers kan je het nooit helemaal goed doen, maar over het algemeen zijn de reacties goed. Zo waren veel werknemers erg blij met de voedingstips voor werken in ploegendienst, die we naar aanleiding van de mobiele unit hebben uitgedeeld.’

De folders en posters uit het communicatiepakket hielpen vooral om het thema duurzame inzetbaarheid onder de aandacht te brengen en om het gesprek op te starten. ‘Sommigen vinden het vooral grappig dat er opeens een poster hangt, maar anderen nemen de folders mee naar huis en vragen er later naar. Het helpt om het gesprek op te starten en door te kunnen praten over waar behoefte aan is.’

De komende maanden gaat Stempher aan de slag met de resultaten van de pilot werkdruk en in het voorjaar gaan ze gesprekken voeren met alle 55-plussers in de organisatie. Hierbij is vooral de uitdaging om te zorgen dat er open gesprekken ontstaan, waarbij de medewerkers niet bang zijn dat hun baan op de tocht staat als ze hun zorgen uitspreken over de jaren die nog komen gaan:

‘Dit zijn uitdagingen waar veel bedrijven in de sector tegenaan lopen. Daarom blijft het belangrijk om ervaringen uit te wisselen, bijvoorbeeld bij Kartoflex en bijeenkomsten van het FCB.’