27 september 2018

Om het vakmanschap te versterken en de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector te vergroten heeft FCB besloten om met ingang van 1 oktober 2018 de subsidie op alle opleidingen, trainingen en cursussen -met uitzondering van de wettelijk verplichte cursussen- te verhogen naar 75 procent.

Met deze tijdelijke maatregel wil FCB een extra boost geven aan een leven lang leren en werkgevers in staat stellen om tegen geringe kosten opleidingen, cursussen en trainingen aan hun werknemers aan te bieden. Deze subsidie geldt zowel voor vakgerichte opleidingen als ook voor algemeen vormende opleidingen die de duurzame inzetbaarheid en de arbeidsmarktpositie van werknemers versterken.

De subsidie kan veel geld opleveren.

Stel u wilt een werknemer een branche gecertificeerde vakopleiding tot stanser of vouwplakker aanbieden? Deze opleiding kost circa 4.620 euro. In dat geval draagt FCB 3.465 euro bij aan de kosten en kost de opleiding u nog 1.155 euro.

Ook kleine cursussen of trainingen, zoals de training tot praktijkcoach of een taalcursus, komen voor een vergoeding van 75 procent in aanmerking.

Kijk voor meer inspiratie ook eens in de FCB scholingscatalogus. Hierin is te zien welke opleidingen in de sector de afgelopen drie jaar zijn gevolgd. De FCB scholingscatalogus kunt u vinden op onze website evenals de voorwaarden en het aanvraagformulier voor de subsidie.