2 december 2021

Ook in 2022 kunnen werkgevers en werknemers in de sector weer een tegemoetkoming in de kosten ontvangen voor opleidingen, trainingen en cursussen. Met deze stimuleringsregeling wil FCB een bijdrage leveren aan de vakbekwaamheid en de ontwikkeling van werknemers.

Het subsidiepercentage is voor 2022 vastgesteld op 50% van de opleidingskosten. Dit geldt voor alle vakgerichte opleidingen, trainingen of cursussen voor werknemers vallend onder de CAO voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf, die worden uitgevoerd door een erkend scholingsinstituut of een erkende opleider.

Wil jij in jouw bedrijf ook aan de slag met scholing en ontwikkeling van werknemers? Maak dan gebruik van de FCB Stimuleringsregeling en vraag op tijd subsidie aan voor opleidingen, trainingen en cursussen, die tot doel hebben de vakbekwaamheid van de werknemer in zijn/haar huidige of toekomstige functie binnen of buiten de bedrijfstak te vergroten.

Ook een werknemer kan gebruik maken van de stimuleringsregeling. Als de werknemer graag een vakgerichte opleiding wil volgen, waarvan redelijkerwijs niet van de werkgever verwacht kan worden deze te bekostigen, kan de werknemer zelf ook subsidie aanvragen bij het fonds.

Voor veel werkgevers en werknemers is deze subsidie belangrijk. De kosten van opleidingen zijn vaak hoog. Met subsidie wordt het toch haalbaar om te scholen.

Wil je aan de slag met scholing, dan is het goed om daar een plan voor te maken. Houd bij het maken van een bedrijfsopleidingsplan rekening met:

  • De strategie van de organisatie: waar wil je naartoe?
  • Hoe gaat het werk de komende jaren veranderen en wat is daarvoor nodig?
  • Waar hebben mensen zelf behoefte aan? Wat kan het werk leuker maken?
  • Welke vorm van leren sluit aan bij de doelgroep?

In 2021 hebben ruim 30 bedrijven uit de sector gebruik gemaakt van de stimuleringsregeling en hebben in totaal meer dan 440 werknemers een opleiding, training of cursus gevolgd met subsidie van FCB.

Top 5 van gevolgde opleidingen in 2021:

  1. Hef- en reachtruck-trainingen
  2. Taalcursussen, waaronder Nederlands
  3. Opleiding tot machineoperator flexodrukken
  4. Opleiding tot basisoperator stansen en vouwplakken
  5. Veiligheidsopleidingen, waaronder veilig aanslaan van lasten