10 januari 2019

In 2018 heeft FCB een recordbedrag aan subsidieaanvragen voor het opleiden en trainen van werknemers ontvangen. Steeds meer bedrijven onderschrijven het belang van een leven lang leren en bieden werknemers de mogelijkheid zich te scholen en te ontwikkelen en vragen hiervoor bij FCB subsidie aan. In 2018 heeft 43% van alle bedrijven die onze sector telt subsidie aangevraagd en is een recordbedrag van ruim €250.000 aan subsidie toegekend.

Het belang van een leven lang leren neemt de komende jaren alleen maar verder toe. De arbeidsmarkt verandert snel en voortdurende investeringen in benutting van talenten van mensen zijn nodig om de productiviteit op peil te houden. Wie een diploma heeft behaald is klaar om te starten op de arbeidsmarkt, maar om inzetbaar te blijven is het noodzakelijk dat iedereen zich blijft ontwikkelen. Een loopbaan waarin werken en leren blijvend samengaan moet de norm worden, ook met het oog op het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt waarin ieder kan blijven participeren. Als gevolg van technologische ontwikkelingen neemt de snelheid toe waarmee banen verdwijnen, veranderen en ontstaan. Om in deze dynamische arbeidsmarkt optimaal te kunnen presteren is het scholen van werknemers van doorslaggevend belang voor het succes van een organisatie. FCB wil bedrijven in de sector Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen hierbij blijven ondersteunen en biedt ook in 2019 de mogelijkheid om maar liefst 75% subsidie aan te vragen over de kosten van opleidingen, trainingen en cursussen.

Alle opleidingen, trainingen en cursussen die bijdragen aan de ontwikkeling van vakmanschap en die de arbeidsmarktpositie van werknemers versterken komen voor subsidie in aanmerking. Het kan gaan om functiegerichte scholing zoals de vakopleiding stansen of vouwplakken of de BBL opleiding tot machine operator of logistieke vakopleidingen, maar ook om opleidingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, communicatie of leidinggeven komen voor subsidie in aanmerking.

Belangrijk om te weten is dat de subsidie voorafgaand aan de opleiding, cursus of training moet worden aangevraagd. Zodra je weet welke medewerker welke opleiding gaat volgen kun je de subsidie aanvragen. Dat kan heel gemakkelijk. Vul het online subsidieaanvraag formulier op onze website in. Je ontvangt dan snel uitsluitsel over hoeveel subsidie wordt toegekend.

Ga naar https://www.fcb-verpakkingen.nl/scholing-en-ontwikkeling/stimuleringsregeling.html