13 juni 2019

Steeds meer bedrijven weten de weg weten te vinden naar FCB voor het aanvragen van subsidie voor opleidingen, trainingen en/of cursussen via de Stimuleringsregeling. Een goed teken want dat betekent dat er in de sector steeds meer geschoold wordt. Maar door de vele subsidieaanvragen is het subsidieplafond bereikt.

Hierdoor is het FCB-bestuur genoodzaakt maatregelen te nemen en te kijken wat er mogelijk is om bedrijven die nog geen gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling alsnog de kans te geven om subsidie aan te kunnen vragen.

Vanwege het grote belang van opleiden heeft het FCB-bestuur besloten om het budget voor de stimuleringsregeling eenmalig te verhogen om zo toch nog enkele bedrijven de kans te bieden om gebruik te maken van de subsidie.

Uitsluitend aanvragen die tot en met 13 juni 2019 zijn ingediend worden nog toegekend. Aanvragen ingediend na deze datum worden alleen toegekend onder de volgende voorwaarden:

  1. Bedrijf/individuele werknemer heeft niet eerder een subisdie aanvraag ingediend in 2019;
  2. Aanvragen worden afgehandeld op binnenkomst;
  3. Het maximale toekenbedrag per opleiding wijzigt en is vanaf 14 juni 2019: € 5.000 maximaal voor een werkgeversaanvraag en € 2.500 voor een individuele (werknemers) aanvraag.
  4. Naast de hierboven genoemde aangepaste voorwaarden gelden de eisen van de aanvragen zoals omschreven in het stimuleringsreglement 2019;
  5. Deze werkwijze van afhandelen zal uitgevoerd worden tot het opgehoogde budget is bereikt, hierna is het niet meer mogelijk om subsidie toegekend te krijgen.

Naast de Stimuleringsregeling kent FCB ook het project Vitaal verder!  Vanuit dit project biedt FCB verschillende activiteiten gericht op het versterken van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Als bedrijf in de kartonnage en flexibele verpakkingen sector kunt u veelal kosteloos gebruik maken van dit aanbod. Voor de meeste activiteiten is er nog voldoende aanbod beschikbaar.

Interesse gekregen? Kijk onder Vitaal verder! voor meer informatie.