10 juli 2019

Onderzoek in de sector Kartonnage en flexibele verpakkingen toont aan dat de gezondheid en vitaliteit van werknemers in de sector grote risico’s laten zien. Reden voor FCB om met het programma Vitaal verder! te starten. Herkent u een of meer van deze redenen in uw bedrijf? Dan zijn de activiteiten van het programma wellicht interessant.

  • 24% van de medewerkers begint niet uitgerust aan de dag.
  • 48% van de medewerkers heeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.
  • 62% van de medewerkers heeft een verhoogd tot hoog risico op lichamelijke klachten.
  • 33% heeft reeds lichamelijke klachten.
  • 60% van de medewerkers heeft een slecht of erg slecht uithoudingsvermogen (kwaliteit hart/longsysteem).
  • 55% van de medewerkers ervaart het werktempo als hoog tot vrij hoog.
  • In de sector wordt nog veel met een drieploegenrooster gewerkt. Vooral de nachtdiensten leveren (vaak behoorlijke) knelpunten op.
  • De noodzaak om een leven lang te blijven leren, wordt vaak nog onvoldoende ervaren.
  • Van werknemers wordt meer zelfredzaamheid ten aanzien van de eigen loopbaan verwacht.

Meer informatie over het programma Vitaal verder! en de activiteiten waar u kosteloos gebruik van kunt maken zijn te vinden op: www.fcb-verpakkingen.nl/vitaal-verder!/de-activiteiten