6 januari 2019

De afgelopen maanden zijn veel nieuwe medewerkers in de industrie aan de slag gegaan. Nieuwe medewerkers lopen een verhoogde kans op een arbeidsongeval, omdat zij risico’s op het werk onderschatten of onveilig gedrag van een collega overnemen. Voor deze medewerkers (en voor medewerkers die al langer in het bedrijf werken) geldt vanuit de Arbowet een scholingsplicht.

EHS Services heeft voor deze groep een nieuwe cursus beschikbaar. In deze cursus willen we veilig en gezond werken voor medewerkers aantrekkelijk maken vanuit een gevarieerde en interactieve cursus. Geen zware teksten met allerlei verplichtingen, maar een aansprekende cursus met oefeningen om veiligheid en gezondheid tussen de oren te krijgen.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers in productiebedrijven, die in hun werkzaamheden te maken hebben met Veiligheids- en Gezondheidsrisico’s. Cursisten zijn of gaan aan de slag in de maakindustrie en kennen de werksituatie vanuit de praktijk. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding nodig. Groepsgrootte varieert van 6 tot 12 deelnemers.

Lesdoelen
Cursisten zijn na deze cursus in staat om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te herkennen en weten hoe zij hiermee om moeten gaan. Concrete lesdoelen zijn:

  • Cursisten hebben inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in het bedrijf
  • Zij weten hoe in bedrijfssituaties met Arbo wordt omgegaan en wat dat voor hen betekent
  • Zij kunnen adequaat handelen als zij een onveilige situatie tegenkomen in de praktijk

Werkwijze
De cursus Veilig en Gezond Werken bestaat uit één dagdeel waarin deelnemers door een variëteit aan leerstof en leervormen enthousiast gemaakt worden voor het thema Arbo. Vooraf worden cursisten door een vragenlijst gestimuleerd om over veilig en gezond werken na te denken.

Tijdens de cursus wordt de interactie gezocht met de deelnemers, door bijvoorbeeld een quiz en een groepsopdracht over bewustwording. Hiermee wordt veiligheid gebracht op een positieve manier die aansluit op een moderne bedrijfsvoering waarin de aandacht voor mens en proces (continu verbeteren) centraal staat.

Kenmerken

  • Interactief lesprogramma, gericht op bewustwording bij de deelnemers
  • Vaardigheden oefenen in een veilige leeromgeving
  • In-company, dus op locatie bij u in het bedrijf
  • Sluit aan op Arbowet Art 8: voorlichting en onderricht
  • Deelnemers ontvangen een lesboek

Informatie en aanmelding
Wilt u deze cursus aanvragen of heeft u vragen over de inhoud van de cursus? Stuur dan een email naar: info@ehs-services.nl. EHS Services neemt dan telefonisch contact met u op voor een vrijblijvend gesprek of om de cursus in te plannen.

Ook voor deze cursus geldt dat FCB 75 procent van de kosten van deze cursus vergoed. Deze incompany cursus kost circa 1.000 EURO voor een groep van 6 tot 12 deelnemers. FCB draagt in dat geval 750 euro bij. De cursus kost het bedrijf zelf dan nog 250 euro.

Wilt u gebruik maken van deze subsidie? Vraag dan vooraf subsidie aan via het formulier op de website www.fcb-verpakkingen.nl. Op de website zijn ook de voorwaarden van de subsidieregeling te vinden.