12 juli 2017

Hoe is het op dit moment met de gezondheid, fitheid, werkbelasting en het werkplezier in onze sector? Afgelopen maanden hebben veel mensen meegedaan aan het sectoronderzoek om dit in kaart te brengen. De resultaten laten zien dat er nog genoeg werk aan de winkel is. In september start FCB daarom de campagne Vitaal de toekomst in!

875 medewerkers van 38 bedrijven uit de sector hebben in maart en april 2017 meegedaan aan een groot sectoronderzoek. Een mooi aantal, waaruit we betrouwbare conclusies kunnen trekken. De belangrijkste lessen zijn: 

(1) Gemiddeld scoort de sector op veel punten minder dan de Nederlandse industrie als geheel. Er valt dus veel te winnen. Aandachtspunten zijn met name overgewicht, het houdings- en bewegingsapparaat, energie en werkplezier.

(2) Op het vlak van gezondheid, leefstijl en vitaliteit moeten we met name aandacht besteden aan productiemedewerkers in ploegendienst. Zij scoren hierbij een stuk minder dan kantoormedewerkers en productiemedewerkers in dagdienst. Niet nieuw, maar wel een heel belangrijk aandachtspunt waar we in de campagne rekening mee houden.

(3) Positief is dat productiemedewerkers ten opzichte van de industrie weinig piekeren. Zowel in dagdienst als in onregelmatige dienst. Voor kantoormedewerkers is dit wel een belangrijk verbeterpunt: op kantoor wordt in onze sector gemiddeld juist meer gepiekerd dan in de industrie.

(4) Belangrijkste prioriteit is het verbeteren van de relatie tussen leidinggevenden en werknemers. Hierbij is vooral (ervaren) inspraak, omgangsvormen en stijl van leidinggeven van belang. Bedrijven kunnen hier met steun van het FCB aan werken, bijvoorbeeld met de workshop over leidinggeven als coach.

(5) Werknemers in de sector zijn vooral geïnteresseerd in meer informatie over hoe ze gezond en fit kunnen blijven, gezond werken in ploegendienst en relevante opleidingen. Dit zullen belangrijke thema’s worden in de campagne.


Campagne Vitaal de toekomst in!: communicatiepakket om ondersteunend aanbod en duurzame inzetbaarheid op de kaart te zetten

Hoe gaan we nu aan de slag met deze resultaten? De komende periode gaan we met medewerkers in de sector in focusgroepen dieper in op de aandachtspunten die naar voren zijn gekomen. Waar komen die precies vandaan en welke mogelijke oplossingen passen het best?

Daarnaast gaat in september de campagne Vitaal de toekomst in! van start. Alle bedrijven in de sector kunnen hieraan deelnemen. Het FCB stelt een divers aanbod beschikbaar om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Zoals individuele adviesgesprekken voor werknemers, workshops over gezond eten en een mobiele unit om laagdrempelig in gesprek te gaan over gezondheid en loopbaan. De campagne brengt dit onder de aandacht en gaat in september van start.

Tot slot ontvangen bedrijven waar meer dan 14 medewerkers hebben deelgenomen aan het onderzoek een bedrijfsrapport. Zij kunnen op basis van dit rapport gerichte acties ondernemen.

Het rapport met alle uitkomsten van het sectoronderzoek leest u hier.