4 februari 2021

Cao-partijen in het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf vinden duurzame inzetbaarheid belangrijk en zijn daarom gestart met het introduceren van het persoonlijke Duurzame Inzetbaarheidsbudget voor alle werknemers die vallen onder de cao. Iedere werknemer die valt onder de werkingssfeer van de cao, krijgt gedurende de looptijd van de cao een Duurzaam Inzetbaarheidsbudget van € 150,- per jaar. Dit persoonlijke budget ondersteunt de werknemer bij het zelf regie nemen en het maken van keuzes als het gaat om de eigen duurzame inzetbaarheid.

Het budget dat in 2020 niet is opgemaakt, mag worden meegenomen naar 2021, waardoor het te besteden budget voor de meeste werknemers in 2021 € 300,- bedraagt. Via het online platform Tiptrack kunnen werknemers het Duurzame Inzetbaarheidsbudget besteden.

In Tiptrack is een uitgebreide webshop met duurzame inzetbaarheidsproducten te vinden. Het aanbod is heel divers en varieert van een online taalcursus tot een cursus mindfulness en van een e-learning over fotografie tot een slaaptraining voor mensen in ploegendienst. Werknemers kiezen zelf wat zij via Tiptrack met het individuele budget willen aanschaffen. Daarmee kunnen ze zelf kiezen wat zij voor hun eigen inzetbaarheid zinvol vinden, zonder toestemming van leidinggevende of werkgever.

Aan de slag met Tiptrack
Werkgevers kunnen bij Tiptrack activatiecodes voor werknemers opvragen.
Werknemers kunnen vervolgens een eigen account aanmaken en het platform gebruiken voor het besteden van het Duurzame Inzetbaarheidsbudget.

Vragen
Heb je als werkgever of als werknemer vragen over de introductie of het gebruik van Tiptrack? Of wil je activatiecodes aanvragen? Neem dan contact op via servicedesk@tiptrack.nl of 070 - 850 8650.