20 december 2016

Donderdag 10 november kwamen werkgevers en werknemers in de sector Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen bijeen op het event Vitaal de toekomst in. De resultaten van het sectorplan werden gepresenteerd, er werd vooruitgeblikt naar de activiteiten van 2017 en deelnemers werden geïnspireerd op het thema duurzame inzetbaarheid.

 

Chantal Nijhuis, projectleider van de FCB, presenteerde de resultaten van het sectorplan.  Voor het eerst in het bestaan van de FCB is het gereserveerde opleidingsgeld geheel ingezet voor scholing van werknemers. Daarnaast heeft een derde van alle werknemers een gezondheidscheck gekregen, zijn er 9 pilots innovatief roosteren gestart, 175 EVP trajecten gevolgd en hebben 50 bedrijfsbezoeken en 30 workshops de sector voorzien van informatie en inzicht.

 

Het bestuur van de FCB is erg blij met het resultaat. Bestuurslid Willem de Vocht: “Met de deelname van zoveel bedrijven is er echt wat in gang gezet. De activiteiten zijn belangrijk voor de toekomst van de sector.” Chantal bedankt het FCB-bestuur en het HR-platform voor hun inzet om van het sectorplan een succes te maken. Deelnemers aan de activiteiten van het sectorplan waardeerden het aanbod met een 7,8. Zij geven aan dat de activiteiten hebben gezorgd voor meer inzicht in waar medewerkers staan op het gebied van gezondheid en ontwikkeling, het de dialoog over inzetbaarheid heeft bevorderd en het handvatten heeft gegeven om te werken aan de inzetbaarheid van medewerkers. 

Na de presentatie van de resultaten gaf de bergbeklimmer Wilco van Rooijen een inspirerende presentatie over duurzame inzetbaarheid. Hij deelde de lessen uit zijn expedities over teamwork, communicatie, grenzen verleggen, uitgaan van je eigen kracht en successen vieren. 

 

Na de pauze volgden twee workshoprondes, waarin de deelnemers konden kiezen uit workshops over Gezondheid en Vitaliteit, het Ervaringscertificaat (EVP), Innovatief Roosteren, Werven en begeleiden van leerlingen, Loopbaanzelfredzaamheid van werknemers en Werkdruk. Naar aanleiding van de workshops werden nog gauw de laatste medewerkers aangemeld voor de gezondheidschecks en werden de folders en USB sticks met nadere informatie meegenomen om er verder mee aan de slag te gaan.

De middag eindigde met een vooruitblik naar 2017, waarop de deelnemers hun input konden geven. In 2017 wordt sterk ingezet op een verdere bevordering van duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in de sector. Er wordt onder meer een bewustwordingscampagne gestart, er zal een vragenlijst worden uitgezet in de sector om inzicht te krijgen in de huidige knelpunten en behoeften op het gebied van duurzame inzetbaarheid en werkdruk, er zullen workshops over levensstijl worden aangeboden en er komt een gedeeltelijke vergoeding voor gezondheidschecks. Ook de scholingsactiviteiten worden voortgezet. Er kan onder meer weer gebruik worden gemaakt van de stimuleringsregeling voor scholing, bedrijven kunnen hulp krijgen bij het opstellen van een bedrijfsopleidingsplan en er worden workshops gegeven aan medewerkers over hoe zij regie kunnen voeren over hun eigen loopbaan. Voor meer informatie over alle activiteiten van het FCB kun je terecht op http://www.fcbverpakkingen.nl Ook zal het aanbod rechtstreeks worden gecommuniceerd aan de bedrijven in de sector.