7 januari 2019

In augustus 2018 is het project Vitaal de toekomst in! afgesloten. Een project waarin we veel bedrijven uit de sector hebben kunnen ondersteunen om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. In 2019 starten we met een vervolg op dit project onder de naam Vitaal verder!

Steeds meer werkgevers en werknemers onderschrijven het belang van duurzame inzetbaarheid. Gezonde, productieve en gemotiveerde mensen vormen de basis voor gezonde en productieve bedrijven. We willen werkgevers en werknemers hierbij graag ondersteunen.

Voordeel voor werkgevers en werknemers
Er zijn genoeg redenen om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Het kan bijdragen aan een lager ziekteverzuim en een sterk imago van het bedrijf. Werknemers kunnen hun vakmanschap verder ontwikkelen, de arbeidsmarktpositie versterken, gezond en vitaal blijven en het werkplezier vergroten.

We weten inmiddels dat investeren in duurzame inzetbaarheid loont, maar hoe pak je het aan? Hoe zorg je er voor dat werknemers goed, gemotiveerd en gezond hun werk kunnen blijven werken? Dat betekent investeren in Vakmanschap, Leiderschap & Loopbaan enerzijds en in Gezondheid & Vitaliteit anderzijds.

FCB wil werkgevers en werknemers de komende jaren ondersteunen met verschillende tools en activiteiten, waaronder de inzet van de mobiele unit, gezondheids- en vitaliteitschecks, leiderschapstrainingen, diverse workshops voor werknemers op het terrein van gezondheid & vitaliteit en loopbaan, loopbaan APK’s, werkplekadviezen en Ambassadeurs-in-actie.

Een uniek aanbod
Voor deze activiteiten heeft FCB subsidie aangevraagd bij ESF, waarmee de tools en activiteiten kosteloos aan werkgevers en werknemers in de sector aangeboden kan worden.

Om alle bedrijven kennis te laten maken met het aanbod organiseren we op donderdagmiddag 21 maart een grote vitaliteitsmarkt. Noteer deze datum alvast in je agenda. De uitnodiging volgt spoedig.

Houd ook onze website en nieuwsbrief in de gaten op www.fcb-verpakkingen.nl voor meer informatie over de planning en de aanmeldingsprocedure.