5 maart 2015

Na de startbijeenkomst op 20 januari jl. hebben zich in totaal 22 bedrijven aangemeld voor één of meerdere projecten uit het sectorplan. In de eerste week kwamen de meeste aanmeldingen binnen. Vooral de gezondheids- en vitaliteitschecks, de EVP trajecten en de pilots innovatief roosteren zijn in trek.

 
Op dit moment zijn er 160 EVP’s en ruim 1200 gezondheids- en vitaliteitschecks aangevraagd en negen bedrijven hebben zich aangemeld voor een pilot innovatief roosteren. Daarna heeft FCB aanmeldingen binnengekregen van bedrijven die interesse hebben in de opleiding tot leermeester of praktijkbegeleider en bedrijven die willen onderzoeken of zij een extra leerling in dienst kunnen nemen en kunnen opleiden.

 

De afgelopen weken zijn in veel bedrijven de intakegesprekken gehouden. Samen met de externe uitvoerder zijn plannen van aanpak opgesteld en offertes ingediend. Op basis van de offertes zijn de eerste definitieve toekenningen verstuurd en is de uitvoering van start gegaan.

 

Mocht uw bedrijf nog interesse hebben om mee te doen, dan kunt u zich alsnog aanmelden. FCB wil graag weten waar behoefte aan is en zal kijken of hierin kan worden voorzien. Na aanmelding zal er contact met u worden opgenomen voor een intakegesprek en kijken we samen met u wat vanuit het sectorplan nog mogelijk is.