30 september 2015
Met een ervaringsprofiel (EVP) krijgen medewerkers inzicht in wat ze aan kennis en vaardigheden in huis hebben. Er wordt gekeken naar wat iemand in de praktijk geleerd heeft en dit wordt vastgelegd in een bewijsstuk van iemands kwaliteiten. Een EVP is niet alleen een erkenning van iemands kwaliteiten, maar helpt ook om een persoonlijk ontwikkelingsplan te maken. 

De medewerker krijgt inzicht in zijn opgebouwde kennis en kwaliteiten ten opzichte van een standaard (zoals een diploma of functieprofiel), zonder dat er een formele beoordeling plaatsvindt. In samenwerking met een externe begeleider stelt de medewerker zelf een portfolio samen aan de hand van een gevalideerde procedure. Een '360 graden feedback' en een criteriumgericht interview zijn vaste onderdelen van het opstellen van het portfolio. Zo komt de medewerker tot een volledig en gestructureerd ervaringsprofiel waarin zijn algemene en beroep specifieke vaardigheden naar voren komen. 

Wat zijn de voordelen van een EVP? 

Voordelen voor de werkgever 
Inzicht in kwaliteiten die in de organisatie aanwezig zijn en kwaliteiten die nog ontbreken. 
Snel duidelijk hoe breed medewerkers inzetbaar zijn; voorkom onbenutte kwaliteiten. 
Middel om scholingsaanbod precies aan te laten sluiten op de scholingsbehoefte binnen het bedrijf. 
Kwaliteiten worden gemeten tegen de beroepsstandaard. 
Betrouwbare, onafhankelijke en deskundige waardering van de kennis en ervaring van de deelnemer. 
Inzicht in zowel algemene als vakspecifieke competenties; in tegenstelling tot algemene assessments geeft het EVP ook inzicht in vaardigheden die binnen dit beroep van belang zijn. 

Voordelen voor de deelnemer 
Snel inzicht in loopbaan- en scholingsmogelijkheden. 
Persoonlijk, officieel rapport over de kwaliteiten waarover je beschikt. 
Het EVP vergroot zelfinzicht en zelfovertuiging. 
De uitslag van het EVP kan zicht bieden op andere functies die daarvoor wellicht niet voor mogelijk werden gehouden, zowel binnen als buiten de huidige werkomgeving. 

Ben je geïnteresseerd in een EVP traject voor een medewerker of een groep medewerkers? Of wil je meer weten? Neem dan contact op met FCB Kartonnage en flexibele verpakkingen.