23 augustus 2017

In het project Vitaal de toekomst in! wordt aandacht gevraagd voor de bevordering van gelijke kansen en het tegengaan van discriminatie op de werkvloer. Maar wat bedoelen we daar nu precies mee?

 

terug