12 november 2019

Werkplekonderzoek; medewerkers zelf aan de slag om veiliger en gezonder te kunnen werken

Functies en beroepen waarbij werknemers in een langdurige, statische houding werken of veel repeterende bewegingen maken, hebben een verhoogd risico op overbelasting van armen, schouders en rug, en daarmee verhoogde kansen op lichamelijke klachten en vermindering van kwaliteit van leven.

FCB biedt in het kader van het project Vitaal verder! bedrijven uit de sector gratis werkplekonderzoeken aan. Het werkplekonderzoek richt zich op het verminderen van (het risico op) lichamelijke klachten door het geven van tips en adviezen op het gebied van ergonomisch verantwoorde werkhoudingen op de werkplek zelf.

“Mooi dat er aandacht is voor ons werk!”
(medewerker Scholle IPN)

Een aantal bedrijven hebben al gebruik gemaakt van het aanbod. De eerste ervaringen van bedrijven en medewerkers zijn positief. Met een relatief kleine interventie kan een flinke bijdrage worden geleverd aan het gezond en veilig werken. Met het werkplekonderzoek staat de medewerker zelf centraal. Wat kan hij of zij zelf doen om het werk veiliger en gezonder te maken en uiteindelijk minder risico op klachten te lopen en met meer energie naar huis te gaan.

“Ik was de grootste scepticus, maar zoals jullie het doen is het heel nuttig!”
(medewerker Doosopmaat.nl)

Wat houdt het werkplekonderzoek in?
Met het werkplekonderzoek krijgen werknemers tips en adviezen op de werkvloer op gebied van ergonomisch-verantwoorde werkhoudingen. Aan de hand van het model Belasting - Belastbaarheid wordt voor werknemers duidelijk welke fysieke en mentale factoren een rol spelen. Daarnaast kan de deelnemer aan de hand van de opgedane kennis en het persoonlijke, schriftelijke rapport de eigen werkhouding en werkplek aanpassen en hierdoor risico’s op lichamelijke klachten verminderen.

Het werkplekonderzoek bestaat uit:
  1. Bedrijfsbezoek en werkplekoriëntatie
  2. Workshops voor groepen van 5-7 medewerkers (1,5 uur)
  3. Individueel werkplekbezoek met instructie (20 minuten per deelnemer)
  4. Bedrijfsrapportage en evaluatie

Het project Vitaal verder! waar de werkplekonderzoeken deel van uitmaken wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds
Logo ESF

Heb je interesse in het werkplekonderzoek of wil je meer weten van het FCB project Vitaal verder! Ga dan naar https://www.fcb-verpakkingen.nl/vitaal-verder!/