14 juni 2018

De leidinggevende is binnen de organisatie actief met het aansturen van zijn team en daar hoort de begeleiding van (nieuwe) medewerkers bij. De juiste begeleiding zorgt voor nieuwe vaardigheden en inzichten bij de medewerkers met betere resultaten op de werkvloer als logisch gevolg. In de rol van coach de medewerkers laten groeien, dat is wat we willen. Maar hoe laten we de leidinggevende ook groeien in het uitvoeren van deze taak? In de twee workshops Begeleiden en Coachen gaan leidinggevenden aan de slag om deze vaardigheden verder eigen te maken en zo dé coach op de werkvloer te worden.

Workshop 1: Begeleiden
Begeleiden is het bieden van hulp en ondersteuning bij het leer- en ontwikkelingsproces van de medewerker, waarbij zelfstandigheid van de medewerker zoveel mogelijk wordt gestimuleerd.

 • Leerstijlen
 • Feedback, kritiek en complimenten
 • Begeleidingsgesprek en -stijlen
 • Instrueren
 • Coachingsvaardigheden
 • 360° feedback
 • Complimenten
 • Motivatie
 • Intervisie

Workshop 2: Coachen
Coachen is een manier van begeleiden waarbij de leidinggevende meer dan gemiddeld persoonlijke aandacht besteedt aan zijn medewerker. Naast het overbrengen van vakkennis stimuleert de leidinggevende dat de medewerker zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen leerproces. 

 • Taak en rol van een coach
 • Doel en functie van een coaching
 • Gespreksvormen feedback
 • Reflectie
 • Coaching modellen - relatiemodellen TA
 • Motivatie/strooks
 • Evaluatie en beoordelen                            
 • Beoordelen wat is dat, hoe doe je dat
 • Registratie resultaten - criteria en bewijzen
 • Beoordelingstechnieken
 • Beoordelingsmodellen; beoordelingsgesprek/reflectie

De workshop wordt uitgevoerd door de trainers van het GOC. De workshops duren 3 uur elk. De groepsgrootte is 3 tot 10 personen. Cursisten ontvangen na afloop van de cursus een bewijs van deelname.

Interesse om deze workshop in uw bedrijf te organiseren? Tot eind augustus biedt FCB de workshop Leidinggevende als coach in het kader van het project Vitaal de toekomst in! nog kosteloos aan.

Wilt u hier gebruik van maken meldt u dan snel aan: https://www.fcb-verpakkingen.nl/vitaal-de-toekomst-in