10 juli 2014

In het najaar van 2014 organiseert het FCBworkshops voor HR-medewerkers, ondernemingsraadsleden, directies en andere geïnteresseerden die werkzaam zijn in de sector Kartonnage en flexibele verpakkingen. Tijdens de workshops presenteren deskundigen instrumenten die behulpzaam kunnen zijn bij het handen en voeten geven van voor de sector belangrijke onderwerpen als duurzame inzetbaarheid en scholing en ontwikkeling. Hieronder vindt u meer informatie over de workshops. De workshops vinden plaats op een locatie midden in het land. Heeft u interesse om aan één of meerdere workshops deel te nemen stuur dan een mail naar linda@fcb-verpakkingen.nl en vermeldt daarin naar welke workshop(s) uw interesse uitgaat. U ontvangt dan zo snel mogelijk informatie over het exacte tijdstip en locatie. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 

 

Innovatief roosteren en inzetbaarheid (16 oktober, middag)

Veel medewerkers hebben een voltijdsaanstelling. Aspecten als voorspelbaarheid van het rooster en de financiële zekerheid van de ploegentoeslag zijn voor veel medewerkers in de ploegendienst belangrijk. Tegelijkertijd verandert de arbeidsmarkt en stellen medewerkers meer eisen  aan hun werktijden, is er soms sprake van verminderde inzetbaarheid van oudere werknemers en vraagt de markt om meer flexibiliteit in de productie. Met een verandering in de roostersystematiek zijn er mogelijkheden de traditionele werktijdenorganisatie te doorbreken die zowel de werkgever als werknemer tot voordeel kunnen zijn.

Workshop verzorgd door: Bart van Goudoever, adviseur Syntro


Duurzame Inzetbaarheid: Werken aan Plan B (13 november, middag)

Hoe zien jouw baan en het bedrijf waar je nu werkt er over vijf jaar uit? Grote kans dat er heel veel anders is. Passen functie, werkgever en medewerker dan nog bij elkaar? Wat als dat niet zo is? Heb je een plan B? Hoe maak je voor jezelf een plan B voor als de blijkt dat jouw wereld of die van het bedrijf waar je werkt er anders uit blijken te zien dan gedacht? En hoe kan een werkgever helpen bij het opstellen van dit plan? In deze workshop gaan we concreet met deze vragen aan de slag.

Workshop verzorgd door: Margreet Xavier of Cas Hoogbergen, senior adviseur AWVN