Eens per twee jaar een Safety Check: DOEN!

Geplaatst op:

'Veiligheid op één' 

Bart Lemans voert als veiligheidskundige via een bedrijfsbezoek Safety Checks uit in de sector van de kartonnage en de flexibele verpakkingen. “Veel bedrijven hebben hun zaken op het gebied van veiligheid goed op orde, maar vreemde ogen kunnen de blinde vlekken ontdekken.”

De Safety Check is bedoeld om de arbeidsveiligheid in onze branche verder te verbeteren. Het team van de “Safety Checkers” bestaat stuk voor stuk uit ervaren veiligheidsdeskundigen die worden ingezet om collega’s in de bedrijven te adviseren. Een Safety Checker heeft heel veel kennis en is opgeleid om risico’s te herkennen die soms in de drukte van de dagelijkse bedrijfsvoering over het hoofd worden gezien. Tijdens de rondgang benoemt de Safety Checker wat hij ziet en kan hij meedenken en adviseren over mogelijke oplossingen. Als sluitstuk wordt een verslag gemaakt met aanbevelingen waar het bedrijf mee verder kan.

In deze sector moet veiligheid op de werkvloer de grootst mogelijk aandacht hebben, vindt Lemans. “Er wordt veel gewerkt met grote machines, met veel draaiende delen, waarbij verkeerd gebruik tot ongelukken kan leiden.” Daarbij bestaat er een grote diversiteit, van bedrijven met tot tien werknemers, tot ondernemingen met driehonderd man personeel of meer. “Grote bedrijven hebben vaak een functionaris kwaliteit, arbo en milieu (KAM) in dienst, maar het komt in de sector ook wel voor dat arbo een sterkere plaats in de bedrijfsvoering zou moeten krijgen. Hij ziet het als zijn taak om het bewustzijn op dit gebied scherp te houden.

Een Safety Check begint doorgaans met een gesprek, waarin bijvoorbeeld ook de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) aan de orde komt. “Verplicht, maar helaas komt het ook voor dat een bedrijf deze niet heeft.” En hij gaat de werkvloer op, vaak samen met de KAM-functionaris of de preventiemedewerker. Hoe zit het met valgevaar, nooduitgangen en de veiligheidssystemen van het machinepark? Daarbij komt hij een enkele keer gekke dingen tegen: een uitgeschakelde veiligheidsvoorziening die de machine moet stilleggen als de beschermkap open staat. “Dan zie ik zo’n functionaris schrikken.”

Bijna altijd is iedereen van goede wil, maar een enkele keer treft Lemans pijnlijke situaties. “Dan krijg ik de vraag wat de boete is als er geen RIE is. Dan ga ik toch echt even uitleggen dat je een afgerukte vinger of erger niet in geld kan uitdrukken. Denk eens aan het leed. Dan bindt zo iemand wel in. Maar gelukkig hebben we het hier over uitzonderingsgevallen.“

En het is ook een kwestie van mentaliteit en bewustzijn. “Wat je niet moet hebben is dat een directeur z’n bedrijf aan een klant wil laten zien en dan zonder veiligheidsschoeisel de werkvloer op loopt. Een begrijpelijke fout, maar daarmee geef je dus wel vanuit de top van het bedrijf de verkeerde boodschap mee. Veiligheid hoort altijd en overal op één te staan.”

Terug naar het overzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!