Extra ondersteuning voor duurzame inzetbaarheid via preventiemedewerkers

Geplaatst op:

Goede arbeidsomstandigheden helpen om mensen inzetbaar te houden en verzuim of uitval te voorkomen. Bijna de helft van de medewerkers in onze sector is op dit moment 50 jaar of ouder en we verwachten dat de gemiddelde leeftijd de komende jaren verder zal stijgen. Uit het sectoronderzoek dat recentelijk is uitgevoerd in de branche, komen zaken aan de orde, die ook vanuit ‘Arbo’ aandacht nodig hebben. Deze zaken worden in de praktijk door de preventiemedewerker, in samenwerking met medewerkers op de werkvloer opgepakt. 

Binnen Kartoflex wordt actief gewerkt aan verbeteringen op gebied van Arbo, veiligheidsbeleid en aan de uitvoer hiervan. Startpunt is veelal het uitwerken van de branche Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en de deelname aan de Safety Checks. Dit alles om de werkomstandigheden te verbeteren en kennis rondom duurzame inzetbaarheid en veiligheid te vergroten.

Bij de (middel) grote bedrijven zie je vaak dat deze werkzaamheden en activiteiten bij de KAM of QESH-manager zijn ondergebracht. Maar wat doe je als je bedrijf te klein is voor een dergelijke Arbo-functie? Hoe zorg je dan dat dit stuk voldoende aandacht krijgt en dat je ook hierin blijft verbeteren? Daar ligt een uitdaging die we graag mee op willen pakken. 

Wat kunnen we betekenen?
Kartoflex heeft - in samenwerking met MKB Nederland – subsidie ontvangen waarmee we bedrijven extra ondersteuning kunnen bieden voor het verbeteren op Duurzame Inzetbaarheid. De ondersteuning omvat 2 dagen begeleiding waarbij er bijvoorbeeld een Duurzame Inzetbaarheids Roadmap kan worden opgesteld, voorlichting wordt gegeven of specifieke aandachtsgebieden verder worden onderzocht. In totaal kunnen we 40 bedrijven voor 30 juni as begeleiden en ruim 30 bedrijven hebben al te kennen gegeven dat zij willen meedoen. 

Wilt u gebruik maken van deze ondersteuning? Neem dan contact op  met het secretariaat voor een vrijblijvend intakegesprek met adviseur Bart Lemans mail@kartoflex.nl

 
Terug naar het overzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!