FCB Stimuleringsregeling; subsidie op opleidingen, trainingen en cursussen in 2020

Geplaatst op:

Als aangesloten bedrijf bij FCB kunt u een tegemoetkoming in de kosten ontvangen voor opleidingen, trainingen, en cursussen van uw werknemers. Met deze stimuleringsregeling wil FCB een bijdrage leveren aan de vakbekwaamheid en de ontwikkeling van uw medewerkers.

In 2019 heeft een record aantal bedrijven subsidie aangevraagd waardoor het subsidieplafond al in juni was bereikt. Dit heeft ervoor gezorgd dat een aantal bedrijven geen subsidie meer aan kon aanvragen. Om te voorkomen dat we in 2020 opnieuw te maken krijgen met vroegtijdig bereiken van het subsidieplafond heeft het bestuur besloten de Stimuleringsregeling aan te passen. Met deze aanpassingen hoopt FCB alle bedrijven de kans te geven gebruik te maken van deze mooie regeling en volop met leren en ontwikkeling aan de slag te kunnen.

Stimuleringsregeling 2020, wat is er veranderd?

  • FCB heeft het totale beschikbare budget opnieuw flink verhoogd. Dit betekent dat er in 2020 meer geld gereserveerd is om uit te keren aan subsidie op opleidingen, trainingen en cursussen van werknemers.
  • Subsidie kan worden aangevraagd zolang er budget beschikbaar is. FCB zal u via deze nieuwsbrief op de hoogte houden van de stand van zaken van de aangevraagde subsidies en het nog beschikbare budget.
  • De subsidiehoogte is voor 2020 vastgesteld op 50% van de opleidingskosten. Dit geldt voor alle vakgerichte opleidingen, trainingen of cursussen van werknemers die worden uitgevoerd door een erkend scholingsinstituut of een erkende opleider. Onder vakgerichte opleidingen wordt verstaan: opleidingen, trainingen en cursussen die tot doel hebben de vakbekwaamheid van de werknemer in zijn huidige of toekomstige functie binnen of buiten de bedrijfstak te vergroten.
  • U kunt dus 50% van de kosten op het scholen van werknemers via FCB terugkrijgen. De subsidieaanvraag moet vooraf aangevraagd worden bij het fonds via het aanvraagformulier op de website www.fcb-verpakkingen.nl/scholing-en-ontwikkeling/stimuleringsregeling/
  • BHV- en EHBO-cursussen worden niet meer vergoed. Deze kosten zal de werkgever voor eigen rekening moeten nemen.
  • FCB heeft de taak om toe te zien op een evenredige verdeling van subsidies binnen de sector. Daarom kan maximaal 10% van het totale jaarlijkse beschikbare budget aan een bedrijf per kalenderjaar aan subsidie worden uitgekeerd.

Het bestuur hoopt dat met het verruimen van het budget en de subsidiehoogte van 50% alle bedrijven die medewerkers willen scholen ook gebruik kunnen maken van de regeling. Het bestuur blijft de regeling voortdurend monitoren.

Naast de Stimuleringsregeling kent FCB ook het project Vitaal verder! Vanuit dit project biedt FCB verschillende activiteiten gericht op het versterken van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Als bedrijf in de sector kartonnage en flexibele verpakkingen kunt u veelal kosteloos gebruik maken van dit aanbod. Voor de meeste activiteiten is er nog voldoende aanbod beschikbaar.

Interesse gekregen? Kijk onder Vitaal verder! voor meer informatie.

 

Terug naar het overzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!