Financieel advies geeft inzicht en vermindert verzuim

Geplaatst op:
Financieel advies geeft inzicht en vermindert verzuim
Wie 50- of 60-plus is en zijn hele leven heeft gewerkt, heeft een groot deel van zijn loopbaan achter de rug. Het is belangrijk om naar de toekomst te kijken en de wijze waarop je invulling wilt geven aan het werkzame leven tot aan je pensioen. Wellicht wil je minder gaan werken? Wellicht wil je eerder stoppen met werken? Belangrijk is inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van jouw wensen. Dat bepaalt wat haalbaar is en wat niet.
 
Financiële ontwikkelingen hebben grote impact op 60-plus medewerkers
Er zijn veel ontwikkelingen gaande op financieel gebied voor 60-plus werknemers: nieuwe PensioenWet 2023, RVU Regeling 2022-2025 (Regeling Vervroegde Uittreding), verhogen AOW leeftijd, toeslagen. Mensen lezen hierover, maar zien door de bomen het bos niet meer en weten niet wat de maatregelen voor hen betekenen. Mensen hebben behoefte aan inzicht in de gevolgen voor hun persoonlijke financiële situatie.
 
Gratis financieel advies voor 50- en 60-plus medewerkers
Werknemers die ouder zijn dan 50 jaar en vallen onder de CAO voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (CAO Kartoflex) krijgen de mogelijkheid om onafhankelijk financieel in te winnen bij OFA (Onafhankelijk Financieel Adviseurs). De kosten voor dit adviestraject worden door FCB betaald. Voor 2022 heeft FCB 50 financiële planningstrajecten beschikbaar voor medewerkers vanaf 50 jaar.
 
“Ons doel is om werknemers inzicht te geven in hun persoonlijke financiële situatie. Dat geeft veel rust. In persoonlijke gesprekken bij de mensen thuis inventariseren we de persoonlijke financiële situatie en geven we persoonlijk advies.”
 
Financieel advies geeft inzicht en daarmee rust
Het financieel advies geeft de werknemer volledig inzicht in zijn financiële situatie. Dat geeft rust. De advisering vindt plaats in twee stappen:
  1. In het eerste gesprek worden de persoonlijke situatie en de persoonlijke wensen geïnventariseerd. Mogelijk wil men minder werken. De situatie van de partner wordt hierin ook meegenomen. 
  2. Op basis hiervan maakt de financieel adviseur berekeningen en een advies. Dit wordt persoonlijk toegelicht.
Inhoud adviestrajecten
Medewerkers krijgen volledig inzicht in:
  • Het bruto en netto inkomen tot AOW-datum
  • Vermogenspositie tot AOW-datum (eigen huis, lijfrente, sparen, beleggen).
  • Bij minder gaan werken: eventueel naar voren halen ouderdomspensioen om lager inkomen aan te vullen
  • Besparen op hypotheeklasten (o.a. lagere rente)
  • Maximaal benutten van inkomensafhankelijke toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag)
  • Bij minder werken: netto inkomensverlies deels compenseren door het recht op toeslagen
Onafhankelijk Financieel Adviseurs voert adviestrajecten uit  
Onafhankelijk Financieel Adviseurs heeft ruim 20 jaar ervaring in adviseringover de financiële gevolgen van minder gaan werken, eerder stoppen met werken en pensioen. Onafhankelijk Financieel Adviseurs is gespecialiseerd in advies aan 50-plus werknemers. Het ervaring hebben met (het inleven in) deze doelgroep is essentieel voor een goed resultaat. Onafhankelijk Financieel Adviseurs is gevestigd in Soest en werkt landelijk.
 
Wil je meer weten of wil een medewerker gebruik maken van het aanbod voor een financieel adviestraject? Ga dan naar: www.fcb-verpakkingen.nl/financieeladvies/.
Terug naar het overzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!