Gezondheids- en Vitaliteitscheck Vitaal verder! vanaf 1 juli 2020 zonder eigen bijdrage!

Geplaatst op:

Het periodiek uitvoeren van een gezondheids- en vitaliteitscheck is een goede start om met het thema Gezondheid & Vitaliteit aan de slag te gaan. Medewerkers krijgen inzicht in de eigen gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid en ontvangen persoonlijk advies over wat zij kunnen doen om de gezondheid en vitaliteit te verbeteren. Het instrument geeft werkgevers inzicht in werk-gerelateerde risico’s, zodat op tijd preventieve maatregelen kunnen worden genomen.

De inhoud van de Gezondheids- en Vitaliteitscheck Vitaal verder! bestaat uit:
  • Fysieke testen, gericht op gezondheid en fitheid (waaronder: lengte en gewicht, BMI, taille-omtrek, vetpercentage, bloeddruk, cholesterol, glucose, longfunctie, Functional Movement Screen, duuruithoudingsvermogen (submaximale fietstest), visusonderzoek en audiometrie).
  • Uitgebreid vragenlijstonderzoek over gezondheid, vitaliteit, leefstijl  en werkbeleving
  • Persoonlijk adviesgesprek met werknemer en schriftelijke terugkoppeling over leefstijlprofiel en testresultaten.
  • Bedrijfsadviesgesprek op basis van geanonimiseerde resultaten.
De eigen bijdrage van 60 euro per check is komen te vervallen
Vanaf 1 juli 2020 is de eigen bijdrage van werkgevers van 60 euro per check komen te vervallen. Dit betekent dat bedrijven die afdragen aan FCB kosteloos gebruik kunnen maken van dit aanbod. De factuur wordt rechtstreeks door FCB aan de uitvoerder betaald. Voorschieten is niet nodig.
Er is een beperkt aantal checks voor de sector beschikbaar. Dus wacht niet te lang en meld je aan. Aanmelden kan door het formulier op de website in te vullen.
 
Uitvoering
De gezondheids- en vitaliteitschecks worden uitgevoerd door het bureau Oude Vrielink Gezondheidsmanagement of het bureau Tigra. Als bedrijf bepaal je zelf welke van deze bureaus de gezondheids- en vitaliteitschecks in jouw bedrijf gaat uitvoeren. Met beide heeft FCB goede afspraken gemaakt en beide bureaus hebben ruime ervaring in de kartonnage- en verpakkingen- of aanverwante sectoren.
Na aanmelding maak je eerst kennis met een van beide bureaus. Tijdens het kennismakingsgesprek krijg je meer informatie over de checks en maak je praktische afspraken over de uitvoering.


In 2015, 2016 en 2017 voerde Oude Vrielink Gezondheidsmanagement in opdracht van FCB ruim 1.500 gezondheids- en vitaliteitschecks uit. De resultaten lieten een belangrijk aantal risico’s zien ten aanzien van de belastbaarheid van medewerkers.

  • 49% van de deelnemers aan de Vitaliteitscheck heeft zowel overgewicht, als een verhoogde tailleomtrek en vetpercentage. Overgewicht draagt bij aan ziekteverzuim en vormt een bedreiging voor duurzame inzetbaarheid op de langere termijn.
  • Structureel wel of niet uitgerust aan de dag beginnen heeft in dit kader een belangrijke signaleringsfunctie. 24% van de deelnemers begint over het algemeen niet uitgerust aan de dag.
  • 49% van de respondenten voldoet niet aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen. Lichaamsbeweging is van cruciaal belang bij het voorkomen van overgewicht en klachten aan het bewegingsapparaat. 57% van de deelnemers scoort een slechte of erg slechte waarde ten aanzien van het duuruithoudingsvermogen.
  • 57% van de deelnemers heeft een verhoogd risico op lichamelijke klachten; 47% van de deelnemers geeft aan daadwerkelijk last te hebben van lichamelijke klachten.
  • 38% van de respondenten geeft aan het werktempo als hoog te ervaren. Deze groep medewerkers, zeker in relatie met chronisch niet uitgerust zijn, heeft een zeer hoog risico op uitval.
  • Gekoesterd moet worden dat vrijwel alle deelnemers aangeven over het algemeen met plezier naar het werk te gaan. Tevens geeft het overgrote deel van de werknemers aan zijn/haar werkzaamheden als nuttig te beschouwen, een goede relatie met zijn/haar leidinggevende en collega’s te hebben en zich betrokken te voelen bij het werk. 
Terug naar het overzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!