Investeer in veiligheid: doe een Safety Check

Geplaatst op:

De Safety Check, onze “Branche-APK” op veiligheidsgebied, is de afgelopen jaren een succesformule gebleken. Bedrijven ontvangen tijdens zo’n Safety Check bezoek van een veiligheidskundige, die meekijkt en meedenkt op Arbogebied en verbeterpunten laat zien. Voor FCB was dit aanleiding om deze investering in veilige en gezonde werkomstandigheden te intensiveren en voor alle aangesloten bedrijven aan te bieden.

Waarom is zo’n Safety Check iets voor ons?
In de praktijk is het voor veel bedrijven best lastig om veilig werken ‘tussen de oren’ te krijgen en hierin de juiste keuzes te maken. We zien koplopers die veiligheid centraal stellen in de bedrijfsvoering, als katalysator voor verbeteringen. Maar er zijn ook bedrijven waar het veiligheidsbewustzijn wisselend is en mensen zichzelf en collega’s in gevaar brengen. Een Safety Check kan hierin helpen met ideeën en suggesties zodat u gerichte maatregelen kunt nemen ter verbetering.

Maatwerk in veiligheidsadvies
Ieder bedrijf moet aan dezelfde wet- en regelgeving voldoen. Maar de manier waarop u dat als onderneming kunt regelen wordt bepaald door beschikbare mensen en middelen in uw bedrijf. Maatwerk betekent dat we met uw preventiemedewerker, afhankelijk van de bedrijfssituatie, meekijken naar de volgende stappen op Arbogebied. Bij het ene bedrijf helpen we om de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het Plan van Aanpak (PvA) bij te werken. En bij een collega geven we uitleg over 5S voor meer orde en netheid in het bedrijf, het verminderen van vluchtige organische stoffen (VOS) of over het afschermen van een machine. Maatwerk dus, afgestemd op uw situatie, met meer toegevoegde waarde voor u.

Inspectie SZW verstevigt toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk
Toezichthouder inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) heeft in 2018 meer inspectiecapaciteit gekregen. In het jaarplan 2019  is aangekondigd dat er meer toezicht komt op gezond, veilig en eerlijk werk, door extra inspecteurs in te zetten. ‘Door de investering van het kabinet zal de komende jaren de inspectiedruk toenemen, meer bedrijven dan voorheen worden bereikt met interventies.’ Een Safety Check helpt u om voorbereid te zijn op zo’n inspectiebezoek, met praktische tips die u verder helpen om veiligheid te verbeteren. Redenen genoeg dus om nu een Safety Check aan te vragen.

Wilt u ook een Safety Check ontvangen? Meld u dan nu aan bij Hélène Hahn-van ’t Hoff die werkzaam is zowel voor FCB als voor ondernemersorganisatie Kartoflex. U kunt bellen: 070 -3123914 of mailen naar info@fcb-verpakkingen.nl.

Terug naar het overzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!