Kartoflex reikt Kartoflex Arbo Trofee 2017 uit

Geplaatst op:

 

Kartoflex heeft op 16 maart jl. tijdens de Algemene Ledenvergadering in het Ampt van Nijkerk voor de derde keer de Kartoflex Arbo Trofee uitgereikt. De jury besloot dat DS Smith Packaging in Almelo de meest opmerkelijke prestaties op het gebied van arbo heeft laten zien. Angleboard VAC uit Nuenen en Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher uit Rijssen waren eveneens genomineerd.

 

Branche prijst opmerkelijke prestaties van DS Smith Packaging, Almelo

 

Kartoflex zet zich samen met de partners in het Verbond Papier& Karton al jarenlang zeer actief in voor veilig en gezond werken in de kartonnage- en flexibele verpakkingsindustrie. Met de invoering van de Kartoflex Arbo Trofee twee jaar geleden besloot Kartoflex samen met de leden een extra stap te zetten om nog meer grip op branche specifieke veiligheidsrisico’s te krijgen. De prijs – een inmiddels zeer begeerde bokaal – is een beloning voor die bedrijven die een aantoonbare verbeter- of cultuuromslag hebben gerealiseerd.

 

DS Smith Packaging, Almelo

Het onafhankelijke comité dat zich onder regie van het Verbond P&K over de nominaties heeft gebogen, roemt de arbo-aanpak van de drie genomineerde bedrijven. “De vestiging van DS Smith Packaging in Almelo onderscheidt zich, aldus het juryrapport, vooral doordat DS Smith Almelo voortvarend werkt aan betrokkenheid bij veiligheid. Eén van de initiatieven om medewerkers mee te laten denken over verbetermogelijkheden is een meldingssysteem voor onveilige situaties. Onder de noemer OE-DAT-GING-NET-GOED wordt intern steeds meer gemeld en worden hierdoor risico’s weggenomen. Het management stuurt hierop en doordat mensen zien dat hun meldingen effect hebben komen ook risico’s die niet altijd gezien worden in een RI&E of inspectieronde alsnog in beeld. En vaak is hierbij ook al een oplossing bedacht. Al met al een mooi voorbeeld van een goede implementatie en reden voor het toekennen van de Kartoflex Arbo Trofee 2017!”.

 

Edgar Bloem, directeur van DS Smith Almelo: “We zijn heel blij met deze waardering. Met de nodige creativiteit is een registratiesysteem bedacht gericht op optimale interne acceptatie en waarbij mensen worden uitgedaagd om te melden. Het bedrijf krijgt hierdoor ook zicht op bijna-ongevallen. Zowel management als medewerkers zien, als onderdeel van het algemene veiligheidsbeleid, het grote belang van meldingen en pakken samen voor zover als mogelijk is zaken preventief aan. Alle vergaderingen en bijeenkomsten worden begonnen met het bespreken van veiligheid en op de werkvloer worden veelvuldig veiligheidsrondes gelopen.” Edgar Bloem vervolgt: “ons bedrijf in Almelo kent 35 werknemers en is als golfkarton sheetplant een onderdeel van een groot concern met

een vergaand veiligheidsbeleid. In Almelo werken we overwegend met wat oudere machines, maar binnen deze setting wordt hard gewerkt aan veiligheid. Het gaat om melden en meedenken; het management stuurt hierop en doet tegelijkertijd een beroep op eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid”.

 

‘Organisatie en structuur’

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 maart jl. overhandigde Kartoflex-voorzitter Peter Klein Sprokkelhorst, tevens voorzitter van de jury, de wisselbokaal aan Marieke Smit (HRM) en Edgar Bloem (directie) van DS Smith Almelo.

 

De twee overige genomineerde bedrijven Angleboard in Nuenen en Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher uit Rijssen ontvangen een speciale oorkonde.

- De jury prijst Angleboard te Nuenen onder andere voor het feit dat de onderneming onlangs heeft geïnvesteerd in nieuwe machines, waardoor meer afscherming van bewegende delen mogelijk werd. Bij deze investering is ‘veiligheid’ als één van de uitgangspunten meegenomen en het resultaat is dat de risico’s op o.a. beknelling aanzienlijk zijn gereduceerd. Angleboard laat met deze aanpassingen zien dat veiligheid hand in hand kan gaan met het optimaliseren van processen en machines en hoe daadwerkelijke veiligheid op de werkvloer ook in een relatief kleine organisatie kan verbeteren.

- Bij Stempher te Rijssen wijst de jury op het feit dat binnen het bedrijf veiligheid tot een van de prioriteiten is gemaakt. Dit impliceert een stevig verandertraject dat alleen succesvol is als het team participeert. Gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot een gestructureerde aanpak waarbij risico’s worden gereduceerd en een goede verankering van veiligheidsbewustzijn in alle lagen van de organisatie is ontstaan.

 

Opmerkelijke prestaties

De criteria waarop de genomineerde verpakkingsbedrijven zijn beoordeeld, sluiten nauw aan bij de belangrijkste aandachtsgebieden op het gebied van arbo. Meegenomen in de beoordeling zijn de ongevallenstatistiek (over afgelopen twee jaar), de deelname aan en de algemene bevindingen na een safety check (maximaal twee jaar geleden), de Kartoflex Branche Risico Inventarisatie & Evaluatie (maximaal vijf jaar oud plus een meetbaar plan van aanpak) en verdere opmerkelijke prestaties – geconstateerd tijdens een safety check, door het bedrijf zelf gemeld of via netwerk aangedragen. Het comité heeft bij het beoordelen van de nominaties geen onderscheid gemaakt naar grootte van de bedrijven.

 

Voor meer informatie over de Kartoflex Arbo Trofee kunt u contact opnemen met Hans van Schaik, secretaris Koninklijke Kartoflex, tel. (070) 312 39 12, e-mail hschaik@kartoflex.nl

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kartonnages en Flexibele Verpakkingen,

Terug naar het overzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!