Leer- en ontwikkelcultuur bevorderen met SLIM-subsidie

Geplaatst op:

Vanaf 2020 heeft de Rijksoverheid een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen om Nederlandse mkb-bedrijven te stimuleren te blijven investeren in de ontwikkeling en leercurve van medewerkers. Mkb-werkgevers hebben hiervoor in de praktijk vaak minder tijd, geld of kennis ter beschikking dan grotere bedrijven. Leren en ontwikkelen is echter ook binnen het mkb ontzettend belangrijk! Deze regeling geeft een financiële impuls.

Subsidie voor leren en ontwikkelen
De subsidie is bedoeld voor projecten die zich richten op een leven lang ontwikkelen. Voorbeelden zijn: het versterken van een leerrijke werkomgeving of de ontwikkeling van werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Een project dient zich te richten op een van de volgende vier pijlers:

  • Het toetsen van een onderneming op de scholingsbehoefte. Doel is het opleveren van een opleidings- of ontwikkelplan.
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers.
  • Het ondersteunen en begeleiden bij ontwikkel- of invoeringsplannen. Doel is het verbeteren van kennis, vaardigheden en beroepshouding.
  • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen in de derde leerweg.

Voor wie is de SLIM-regeling?
Alle mkb’ers kunnen een beroep doen op de subsidiemogelijkheid en de subsidie zelf aanvragen.

Budget en subsidiebijdrage
De overheid stelt € 48 miljoen per jaar ter beschikking voor de SLIM-regeling in de periode 2020-2022. Als ondernemer ontvang je per aanvraag maximaal € 24.999,- aan subsidie.
Het subsidiepercentage bedraagt voor kleine ondernemers 80% en voor middelgrote ondernemers 60%.

slim

Openstellingen
Als individuele mkb-onderneming kun je in twee periodes subsidie aanvragen:

  • 2 maart t/m 31 maart 2020
  • 1 september t/m 30 september 2020

Ook samenwerkingsverbanden als FCB kunnen subsidie voor de sector aanvragen. Het eerste aanvraagtijdvak daarvoor is van 1 april t/m 30 juni 2020. De komende tijd bekijken we of dat naast de ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid meerwaarde kan hebben voor bedrijven.

Hulp nodig bij aanvragen SLIM-subsidie?
Meer informatie over de subsidie en het aanvragen van subsidie kun je vinden op: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

Wil je de mogelijkheden graag eerst met FCB verkennen? Dat kan natuurlijk altijd!
Stuur dan een mail naar chantal@fcb-verpakkingen.nl

Terug naar het overzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!