Mantelzorgvriendelijk werkgeverschap

Geplaatst op:
Ruim een kwart van de werknemers in Nederland combineert werk met mantelzorgtaken. Door de vergrijzing, het langer doorwerken en bezuinigingen in de zorg zal dit aantal de komende jaren verder toenemen. Mantelzorg is voor veel werknemers prima te combineren met hun baan. Maar helaas geldt dat niet voor iedereen. Medewerkers die langdurig en intensief zorgen lopen het risico overbelast te raken, ziek te worden of zelfs voor langere tijd uit te vallen. Door op tijd met werknemers in gesprek te gaan, kun je dit voorkomen.

Je bent mantelzorger als je zorgt voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulp nodig heeft. Dit kan de partner, kind of ouder zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.


Wat levert mantelzorgvriendelijk werkgeverschap op?
Mantelzorgvriendelijk werkgeverschap levert een win-win situatie op, voor werknemer én werkgever. Het is niet ingewikkeld om een mantelzorgvriendelijke werkgever te zijn. Een oplossing hoeft niet veel tijd of geld te kosten! Aandacht en begrip voor mantelzorg verlaagt de drempel voor werknemers om over de thuissituatie te praten en daardoor wordt dreigende overbelasting in een vroeg stadium gesignaleerd. Als leidinggevenden samen met hun mantelzorgende medewerkers naar oplossingen zoeken, neemt het verzuim en verloop aantoonbaar af én neemt vitaliteit, loyaliteit en tevredenheid juist toe.

Maak mantelzorg bespreekbaar
Praten over mantelzorg gaat niet vanzelf. Veel mantelzorgers zien zichzelf niet zo. Het is vanzelfsprekend en ze zien het ook als privé. Ze lossen het liever zelf op, willen anderen er niet mee belasten en wachten totdat het echt niet meer gaat. Je kunt veel problemen voor zijn als je weet wat er thuis speelt. Het helpt als leidinggevenden het initiatief nemen om mantelzorg bespreekbaar te maken en begrip tonen. Dit betekent geen eenrichtingsverkeer, ook medewerkers moeten nadenken hoe zij zorgtaken met hun werk kunnen combineren en dit met hun leidinggevende bespreken.

mantelzorg 

Feiten en Cijfers
Uit onderzoek van Werk&Mantelzorg blijkt dat 44% van de leidinggevenden en 27% van de directe collega’s NIET op de hoogte zijn van de mantelzorgsituatie. Als mantelzorgers wél met hun leidinggevende in gesprek gaan, komt 86% tot een goede oplossing. 

Tips om de combinatie werk en mantelzorg bespreekbaar te maken:

  • Stimuleer leidinggevenden om in gesprek te gaan over mantelzorg en faciliteer hen door het beschikbaar stellen van:

- de Praatplaat, hiermee kunnen zij het gesprek op gang brengen.
- de Talking MOK (Mantelzorg Op Kantoor), een laagdrempelige manier om in gesprek te gaan over “zorgen voor een ander.”

  • Bevorder deskundigheid bij leidinggevende, HR en medewerkers over het thema mantelzorg door workshops of kennissessies.
  • Breng de regelingen onder de aandacht bij leidinggevenden, zoals wettelijke verlofregelingen, thuiswerken, flexibele werktijden en maatwerkoplossingen.
  • Breng mantelzorg in kaart met de Werk&Mantelzorg Monitor.
  • Laat blijken dat jouw organisatie aandacht heeft voor werknemers met mantelzorgtaken. Geef mantelzorgers op 10 november, de Dag van de Mantelzorg, een attentie.

Terug naar het overzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!