8 januari 2018

Veel werknemers in de sector geven aan werkdruk te ervaren. Mensen kunnen, door beter om te leren gaan met werkdruk, hun ervaren werkdruk verminderen. Door werkdruk bespreekbaar te maken gaan zij bovendien stressfactoren in de werksituatie herkennen. Zo vindt men makkelijker een juiste balans tussen de eisen die het werk aan een medewerker stelt en de hulpbronnen die de medewerker in zijn werk ervaart.

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de aanpak van werkdrukproblemen. De oorzaken kunnen zowel liggen in het werk als in de privésituatie. Hebben meerdere werknemers last van werkdruk, dan moeten werkgever en werknemers zeker samen actie ondernemen.

Om op de werkvloer plezierig druk te zijn, biedt FCB bedrijven in de sector een gratis werksessie ”Plezierig druk” aan. In deze incompany werksessie gaat een werkdrukadviseur samen met een groep medewerkers op zoek naar praktische, slimme en innovatieve oplossingen voor geconstateerde knelpunten als het gaat om de ervaren werkdruk.

De Werksessie “Plezierig druk” helpt om snel de beste acties te kiezen en in gang te zetten.

Werksessie “Plezierig druk” wordt aangeboden in drie varianten:

1.       Incompany werksessie voor leidinggevenden van 1 dagdeel
2.       Incompany werksessie voor groep werknemers (bv afdeling of team) van 2 uur
3.       Incompany werkdsessie voor OR/pvt van 1 dagdeel

Minimaal 4 tot maximaal 8 deelnemers per werksessie

Programma:

·         Wat verstaan wij onder werkdruk?
·         Tegen welke knelpunten lopen we aan?
·         Welke oplossingen zijn geschikt?
·         Waar willen we als eerste mee aan de slag?

Heeft u als bedrijf interesse in deze werksessie? Meld u dan snel aan. Er zijn nog enkele gratis werksessies beschikbaar.

Aanmelden kan door dit aanmeldformulier in te vullen.