Sectorplan; FCB voorzitter Willem de Vocht spreekt van positieve aanzet

Geplaatst op:

Willem de Vocht, voorzitter van de Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage en Flexibele Verpakkingen (FCB), noemt het Sectorplan 2015-2016 een succes. Het aantal aanmeldingen begin dit jaar heeft de verwachtingen overtroffen. Veel bedrijven zijn zich bewust van de noodzaak tot stappen. ‘Ze beseffen dat ook hún personeelsbestand vergrijst en maken werk van de inzetbaarheid van hun medewerkers.’

Begin dit jaar stelde het FCB samen met de overheid één miljoen euro beschikbaar voor de sector om het vakmanschap te behouden en te versterken. De bijdrage kwam bovenop de bestaande stimuleringsregelingen van het FCB.

Trots op resultaten

Werkgevers in de sector konden zich aanmelden voor een vijftal projecten: 
1. Gratis vakkundig advies en ondersteuning bij scholingsvraagstukken en vergoeding van ervaringstrajecten van medewerkers (EVP en EVC)
2. Vergoeding van gezondheids- en vitaliteitschecks
3. Gratis advies en begeleiding van een extern deskundige bij de pilot Innovatief & Gezond roosteren
4. Gratis opleidingstraject tot leermeester
5. Bijdrage in de kosten bij inzet van BBL’ers

Het Sectorplan kende een vliegende start, veel bedrijven schreven zich in. ‘Op dit moment lopen de meeste projecten nog volop. Er zijn al honderden gezondheids- en vitaliteitschecks uitgevoerd, tientallen medewerkers hebben een ervaringsprofiel (EVP) laten opstellen en in acht bedrijven is een start gemaakt met een pilot innovatief roosteren. Ook is de eerste BBL-er aangenomen in onze sector. Daar zijn we heel trots op.’

Alle verzoeken ‘akkoord’

Voor sommige projecten werkte het FCB korte tijd met een wachtlijst. Door verschuivingen binnen de begroting van het Sectorplan konden later echter alle verzoeken worden gehonoreerd. De eerste drie projecten, ‘Erkennen en waarderen’, ‘Gezondheids- en vitaliteitschecks’ en ‘Innovatief roosteren’, zijn op dit moment volgeboekt. 
‘Mochten bedrijven alsnog interesse in deze projecten hebben, raden we hen aan zich hiervoor toch te melden. Het FCB-bestuur bekijkt dan wat we alsnog vanuit onze eigen middelen kunnen doen’, kondigt de FCB-voorzitter aan. Voor de projecten ‘Opleiden oudere vakkrachten tot coach en leermeester’ en ‘Leerwerkplekken creëren voor jongeren’ zijn nog plaatsen beschikbaar. Bedrijven uit de sector kunnen zich hiervoor aanmelden via deze site.

‘Het aantal aanmeldingen heeft ons positief verrast’, stelt de voorzitter. ‘Als bestuur zijn we daar erg blij mee. We hadden vooraf een prognose gemaakt. Die hebben we ruimschoots gehaald. Hoe ik het enthousiasme verklaar? We hebben ons zeer actief ingezet om het Sectorplan bij de leden onder de aandacht te brengen. We hebben voorlichting gegeven en bedrijven soms ook individueel benaderd. Binnen het HR-platform is er ook veel aandacht aan besteed. Dit heeft erin geresulteerd dat sommige bedrijven zich zelfs voor meerdere projecten hebben ingeschreven.’

Kleinere bedrijven

Het Sectorplan loopt tot december 2016. Eind dit jaar komt er een tussenevaluatie van het plan. Het bestuur van de Stichting FCB zal zich dan buigen over de bevindingen tot nu toe. Zo bleef de deelname van met name kleinere verpakkingsbedrijven iets achter. De Vocht: ‘Daar gaan we ons nog meer op richten, op de vraag hoe we kleinere bedrijven beter kunnen benaderen en bedienen. Natuurlijk, tijd is voor deze bedrijven een belangrijke factor. Vaak vervult de directeur meerdere rollen. We zullen daarom nog beter de voordelen van opleiden, ook voor deze bedrijven, moeten belichten.’ 
Er komen veel veranderingen op hen af. ‘Denk alleen al aan de regelgeving, aan de vergrijzing en aan de instroom van jonge mensen die mondjesmaat plaats vindt. Het is belangrijk dat medewerkers meegroeien. Het FCB faciliteert dit behalve met het Sectorplan natuurlijk ook met de stimuleringsregeling en andere activiteiten.’

Zelf aan de slag

De Vocht benadrukt: ‘Wij stimuleren bedrijven en helpen ze. Ze moeten er vervolgens zelf mee aan de slag. Bij de pilot ‘Innovatief roosteren’ bijvoorbeeld, hebben we gezorgd voor zogenaamde escapes, omdat een ander rooster gevolgen heeft voor de naleving van de cao en voor de beloning van medewerkers. Maar uiteindelijk zal een bedrijf zelf zorg moeten dragen voor de implementatie van een andere werkwijze. Datzelfde geldt voor het aantrekken van BBL-ers, wij kunnen het voortouw nemen, maar bedrijven moeten zelf op zoek naar iemand.’ 
Naar zijn mening beseffen steeds meer bedrijven de noodzaak van maatregelen, bijvoorbeeld op het vlak van inzetbaarheid van oudere werknemers. ‘Dat is het allerbelangrijkste, dat bedrijven weten welke kant ze op moeten. Dat bewustzijn is bij de deelnemers aangewakkerd. Daarom mogen we niet op onze lauweren rusten.’

 

Terug naar het overzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!