Stappenplan Gezondheids- & Vitaliteitschecks

Geplaatst op:

Oude Vrielink Gezondheidsmanagement (OVGM) die de gezondheids- en vitaliteitschecks uitvoert, schetst hieronder de stappen die daarbij komen kijken. 


1. Benoemen projectverantwoordelijke
Om de voortgang en continuïteit te borgen, wordt een projectverantwoordelijke binnen het bedrijf benoemd. Met deze projectleider worden de werkafspraken gemaakt.


2. Bedrijfsbezoek

Een van de eerste activiteiten van OVGM is kennismaken met de projectverantwoordelijken en een bedrijfsbezoek.
Items die in goed overleg met de bedrijven worden benoemd zijn onder andere de rol van werkgever binnen het thema gezondheidsmanagement, de verantwoordelijkheid van de individuele medewerker, het vrijwillige karakter van deelname, het aspect vertrouwelijkheid en eventuele vervolgactiviteiten.


3. Voorlichting en Communicatie
Het is van belang zorg te dragen voor een structurele en goede communicatie. Dit staat niet alleen aan de basis van groot draagvlak, maar ligt ook ten grondslag aan een geslaagde uitvoering van de Gezondheids- & Vitaliteitschecks.
Om alle medewerkers te laten profiteren van de voordelen van de check, hanteert OVGM een helder communicatieplan en worden de communicatiemiddelen aangepast aan de identiteit van de opdrachtgever.


4. Uitvoering Gezondheids- & Vitaliteitscheck
De uitvoering van de Gezondheids- & Vitaliteitscheck vindt incompany plaats. De in te zetten vragenlijst is digitaal beschikbaar en kan na verkrijgen van gebruikersnaam en wachtwoord worden ingevuld. Voor medewerkers die liever “een papieren versie” willen invullen, is deze beschikbaar. Voorafgaand aan de gezondheidsonderzoeken worden de medewerkers uitgenodigd deze vragenlijst in te vullen. Het uitnodigingsbeleid is onderdeel van het communicatieplan.
Afname van de gezondheids- & Vitaliteitscheck duurt normaliter 1,5 uur.
In goed overleg met het bedrijf worden medewerkers gepland en de “instroomsnelheid” bepaald. Om werkprocessen zo min mogelijk te verstoren, kan dit per bedrijfslocatie en testdag verschillend zijn (ook op avonden en in het weekend kunnen checks worden uitgevoerd). 

In het kader van kwaliteitsbewaking ontvangt elke medewerker aansluitend aan de afname van de Gezondheids- & Vitaliteitscheck een korte vragenlijst om zijn/haar waardering kenbaar te maken ten aanzien van de communicatie-acties, de uitvoering van de check en de ervaren persoonlijke bejegening.


5. Inhoud Gezondheids- & Vitaliteitscheck
De inhoud van de Gezondheids- & Vitaliteitscheck is een “FCB-pakket” en kan eventueel worden aangevuld met specifieke wensen van het bedrijf. 

Basis onderzoeken en onderdelen
1. Uitgebreid vragenlijstonderzoek:
• Gezondheid en vitaliteit
• Leefstijl (bewegen, voeding, ontspanning, roken, alcohol, persoonlijke verzorging)
• Werkbeleving
2. Gezondheid en Fitheid:
• Lengte en gewicht
• BMI en Taille omtrek
• Vetpercentage
• Bloeddruk
• Cholesterol en Glucose
• Longfunctie
• Functional Movement Screen*
• Duuruithoudingsvermogen (submaximale fietstest)
3. Visusonderzoek, drie afstanden
4. Audiometrie
5. Individuele schriftelijke rapportages (leefstijlprofiel en testresultaten)
6. Persoonlijk adviesgesprek
7. Bedrijfsrapportage

*De Functional Movement Screen (FMS) is een gevalideerd testinstrument dat door middel van 7 verschillende testen inzicht geeft in de beperkingen qua stabiliteit, mobiliteit, kracht, coördinatie en flexibiliteit in relatie met de functie. Aan de hand van de score kan worden bepaald waar en in welke mate beperkingen aanwezig zijn. Dit levert belangrijke informatie op in het kader van het voorkomen van (toekomstig) verzuim. 


6. Bedrijfsrapportage

De resultaten, conclusies en aanbevelingen worden schriftelijk gerapporteerd en mondeling gepresenteerd op groepsniveau (leefstijlprofiel, werkbeleving, fitheids- en gezondheidsvariabelen, waardering en tevredenheid medewerkers). Bij het opstellen van de rapportage wordt de wet op de privacy in acht genomen.


7. Optionele vervolgactiviteiten

De ervaring leert dat organisaties en de medewerkers na afloop van gezondheidsonderzoeken open staan om “iets” met de resultaten te doen. Het faciliteren door de organisatie van gerichte interventies biedt de medewerkers de mogelijkheid er daadwerkelijke mee aan de gang te gaan. De interventies kunnen betrekking hebben op individueel- en organisatieniveau. Bij de bespreking van de resultaten en conclusies komen de behoeften van de medewerkers aan de orde en kan nader ingegaan worden op een passend vervolg. 
Terug naar het overzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!