Uitgelicht: veiligheidskundige opleiding

Geplaatst op:

De afgelopen jaren is door intensieve samenwerking binnen Kartoflex steeds meer aandacht gekomen voor veiligheid en gezondheid bij de aangesloten bedrijven. Bij de bedrijven wordt – mede vanuit de Risico Inventarisatie & Evaluatie – gewerkt aan continue verbeteringen. Hierbij wordt niet alleen gestreefd naar het voldoen aan de Arbowet, maar ook naar verbetering van kwaliteit en productiviteit, zodat bijgedragen wordt aan het bedrijfsresultaat.

In deze verbetertrajecten is kennis van risico’s en oplossingen belangrijk. Verbeteringen worden bij veel bedrijven geïnitieerd door de preventiemedewerker, die in veel gevallen ‘on the job’ heeft geleerd om zich in dit vakgebied staande te houden. Hiermee komt het voor dat een maatregel wordt ingezet, zonder zicht op onderliggende problematiek of kennis van alternatieve oplossingen.

Met meer kennis van zaken staat een preventiemedewerker sterker in zijn schoenen en krijgt het bedrijf expertise in huis waarmee betere keuzes gemaakt kunnen worden.

OVK-opleiding Operationele veiligheidskunde

Met de OVK-opleiding kun je aan de slag als operationeel veiligheidskundige. Geef veiligheidskundig advies binnen de organisatie waarin jij werkzaam bent, jij bent hét verlengstuk van de eindverantwoordelijke op het gebied van veiligheid! Met de OVK opleiding kun je ook doorstromen in de MVK opleiding.

Je gaat je verdiepen in de vakgebieden: kwaliteit, Arbo, milieu en veiligheid. Leer de gevaren te herkennen en de analyses die je daarvoor moet maken. Naast de theoretische kennis die je opdoet werk je ook aan bedrijfsopdrachten en krijg je les en begeleiding van docenten met ruime praktijkervaring.

De totale studie belasting bedraagt 75 uur. Circa 35 uur hiervan wordt besteed aan zelfstudie, bedrijfsopdrachten en een schriftelijk examen.

De kosten voor de OVK opleiding bedragen € 2.300 excl. btw. Hierin zijn alle kosten opgenomen (lesmateriaal, verblijfskosten en examenkosten), behalve de kosten van het aanbevolen boek.

De tweewekelijkse lesdagen van de OVK vallen op een maandag, dinsdag of woensdag. Lesdagen beginnen om 09:30 uur en eindigen om 17:00 uur.

Apply Opleidingen verzorgt de OVK-opleiding op diverse cursuslocaties in Nederland. Kijk voor meer informatie op https://www.applygroep.nl/opleidingen

Ook deze opleiding komt voor een subsidie van 75 procent van FCB in aanmerking. Kijk op de website van FCB www.fcb-verpakkingen.nl voor de voorwaarden en het aanvragen van de subsidie.

Terug naar het overzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!