Wat levert een loopbaanadviestraject op?

Geplaatst op:

Werknemers in de kartonnage- en flexibele verpakkingen sector hebben de mogelijkheid om met een externe coach stil staan bij de eigen loopbaan! Maar hoe zorg je ervoor als werkgever of als HR-verantwoordelijke dat je werknemers hiervan op de hoogte zijn, er gebruik van gaan maken en het zien als iets positiefs?
Nog te vaak wordt een loopbaanadviestraject geassocieerd met outplacement, andere baan, niet goed functioneren en andere minder positieve beelden. Het is dus heel belangrijk bij de introductie van de mogelijkheid van loopbaanadvies na te denken hoe je dit wil ‘framen’ als werkgever. Om dit goed te doen moet je natuurlijk eerst weten wat een loopbaanadviestraject de werknemer maar ook de werkgever oplevert.

Wat levert het de werkgever op?
Het begint natuurlijk bij de eigen beleving van de werkgever, leidinggevende of HR-verantwoordelijke. Waarom zou het voor jou als werkgever belangrijk zijn als medewerkers gebruik gaan maken van een loopbaanadviestraject?
Het is door NOLOC (beroepsvereniging loopbaanadviseurs) en TNO onderzocht dat bijna 75% van mensen die een loopbaantraject hebben doorlopen, meer tevreden zijn over hun werk. Dat betekent dus dat mensen met meer plezier hun werk doen, meer gemotiveerd en meer betrokken zijn.
Betrokken en gemotiveerde medewerkers leveren een betere prestatie en dragen dus bij aan een beter bedrijfsresultaat, zijn minder vaak ziek en lopen minder snel ‘vast’ in hun werk. Mensen werken met meer trots aan hun werk en zijn zich bewuster van hun rol en bijdrage in het bedrijf.  Daarbij komt dat als medewerkers weten waar ze goed in zijn en hoe ze hun talenten nog meer kunnen ontwikkelen, zij meer zelfregie en pro-activiteit laten zien en dus sneller in actie komen en flexibeler en duurzamer inzetbaar zijn. Veranderingen (in-  en extern) worden dan minder snel als bedreiging ervaren.

Wat levert het de werknemer op?
Voor de werknemer zelf levert het volgen van een loopbaanadviestraject ook vele voordelen op. Het levert meer zelfkennis op; waar ben ik goed in, welke behoeften heb ik, wat is voor mij belangrijk? Hierdoor weten medewerkers beter welke functie of taken goed of juist minder goed bij hen passen en weten beter wat ze willen en kunnen ontwikkelen. Het levert meer zelfvertrouwen op. Hierdoor worden medewerkers initiatiefrijker, tevredener en pro-actiever.
Door zelfkennis en zelfvertrouwen groeit het zelfsturende vermogen van een medewerker. Demedewerker kan betere keuzes maken, ziet meer kansen dan bedreigingen, durft zaken bespreekbaar te maken en weet ook beter hoe hij dat moet doen. Leert ook om zelf meer stil te staan bij zijn werk en hoe hij het werk leuk kan houden en welke invloed hij daar zelf op heeft.

Met welke vragen kun je terecht?
Nog te vaak zien wij in onze dagelijkse praktijk dat mensen een drempel ervaren om naar een loopbaancoach te stappen. Er wordt gedacht; ‘dat is niets voor mij, dan moet ik zeker iets anders aan doen, dan moet ik grote stappen gaan zetten of open staan voor grote veranderingen’. Vaak reageren mensen opgelucht als ze bij een loopbaancoach vandaan komen; ‘als ik dat eerder had geweten’, ‘o, ik mag dus ook kleine stappen zetten en ik hoef dus helemaal niet persé van baan te veranderen’, ‘wat fijn dat ik eens even met een afstand naar mijn werk heb kunnen kijken’ en ‘eigenlijk zit ik nog wel goed’ of ‘nu weet ik veel beter wat ik wil en hoe ik dat kan uitleggen aan mijn leidinggevende’. En ‘wat fijn dat ik dat met een onafhankelijk persoon in alle vertrouwen kon bespreken’, zijn veel gehoorde uitspraken na een loopbaanadviestraject.

Samen met de coach kan de medewerker praten over:
√  Hoe kan ik mijn plezier en inzetbaarheid in mijn huidige functie verhogen?
√  Hoe krijg ik beter zicht op waar ik goed in ben?
√  Hoe kan ik bepaalde kennis of vaardigheid vergroten?
√  Hoe pak ik het aan als ik een andere functie wil?
√  Hoe bereid ik een gesprek met mijn leidinggevende goed voor?
√  Wat is mijn positie op de veranderende arbeidsmarkt?
√  Hoe kan ik mijn aantrekkelijkheid voor de arbeidsmarkt vergroten?
Maar er zijn natuurlijk meer onderwerpen waar met een coach over gesproken kan worden. Het betreft altijd maatwerk en de loopbaanvraag van de medewerker is leidend.

Meer informatie en aanmelding voor een loopbaanadviestraject
De medewerker kan zelf of via HR of leidinggevende op zoek gaan naar een gecertificeerde loopbaancoach. Ook kan FCB je desgewenst in contact brengen met een loopbaancoach. Als je een loopbaancoach hebt gevonden dan vraag je de coach om op basis van jouw persoonlijke situatie een offerte voor een loopbaanadviestraject op te stellen. Met de offerte kun je je aanmelden bij FCB en een vergoeding aanvragen. De vergoeding bedraagt maximaal €1.500 per werknemer. Een werknemer mag één keer in de vijf jaar gebruik maken van deze mogelijkheid.

Subsidie aanvragen? Ga naar https://www.fcb-verpakkingen.nl/scholing-en-ontwikkeling/loopbaan.html

Verschil tussen loopbaan APK en loopbaanadviestraject
FCB biedt in 2019 naast het loopbaanadviestraject ook weer de loopbaan APK aan. Deze worden uitgevoerd door James Loopbaan, een gecertificeerd loopbaanbureau. De loopbaan APK is een kort traject dat zich meer richt op bewustwording en inzicht in je loopbaan. Het loopbaanadviestraject is uitgebreider en gaat dieper in op de loopbaanvragen en richt zich ook deels op het aanleren van vaardigheden die je inzetbaarheid vergroten. Mocht je willen weten wat voor jou meer geschikt is vraag dan gerust eens vrijblijvend advies aan bij James Loopbaan via 030-7511900 of mail naar info@jamesloopbaan.nl.  James Loopbaan kan je meer vertellen over het verschil en kan je een advies op maat geven.

Hoe introduceer ik loopbaanadvies in mijn bedrijf?
Ideeën om loopbaanbewustzijn onder de aandacht te brengen dienen zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de medewerker. Houd er rekening mee dat het zeer belangrijk is welke boodschap je wilt uitstralen naar je medewerkers, dat is van cruciaal belang! Dit kan door in dagelijkse (informele) gesprekjes tussen leidinggevende en medewerker mensen op de mogelijkheid van een loopbaanadviestraject te attenderen, nieuwsbrief, personeelsblad dat thuis wordt bezorgd (partners hebben vaak veel invloed), posters ophangen in kantine en openbare ruimtes, beeldschermen die in openbare ruimtes hangen, laagdrempelige introductiebijeenkomsten in de kantine tijdens een lunch door HR/leidinggevende/onafhankelijke loopbaancoach waarbij er flyers of vouchers worden achter gelaten, tijdens werkoverleg, tijdens functioneringsgesprekken, ambassadeurs hun ervaringen laten vertellen (die bijvoorbeeld een loopbaanAPK hebben doorlopen), flyer met de loonstrook meesturen etc.

Ook kun je medewerkers uitnodigen om eerst de gratis online loopbaancheck in te vullen op de website van FCB. Aan de hand van 20 vragen ontvang je meteen een kort adviesrapport terug.
Start meteen met de online loopbaancheck op http://kartonnage.jamesloopbaan.nl/

 

Terug naar het overzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!