Werk&Mantelzorg

Geplaatst op:

Werk&Mantelzorg is op zoek naar MKB-bedrijven in de sector Kartonnage- en flexibele verpakkingen die mee willen doen aan het project Mantelzorg Werkt! Wil jij in jouw bedrijf aandacht besteden aan mantelzorg? Doe dan mee en maak gebruik van gratis informatie, advies, begeleiding en tools.

Stichting Werk&Mantelzorg is in 2005 opgericht door MantelzorgNL en Qidos. Deze twee partijen bundelen de krachten om zich in te zetten voor het grote maatschappelijke vraagstuk: Hoe maken we de combinatie werk en mantelzorg in Nederland mogelijk? Werk&Mantelzorg is erop gericht dit belangrijke maatschappelijke doel te verwezenlijken. Dit doen wij niet alleen. We werken hierin samen met publieke, overheids- en private partijen. Samen agenderen we dit actuele, landelijke thema.

Werk&Mantelzorg zet Nederland in beweging naar een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat. Dat is nodig ook, want het aantal werknemers met mantelzorgtaken stijgt en blijft stijgen. Dit komt omdat de Nederlandse bevolking sterk vergrijst en de arbeidsmarkt krapper wordt binnen de participatiemaatschappij.

De eerste stap naar een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat is bewustwording en het thema bespreekbaar maken op de werkvloer. Werk&Mantelzorg helpt werkgevers naar een mantelzorgvriendelijke organisatie met informatie, advies, begeleiding en concrete tools. We delen onze kennis en praktijkverhalen, we initiëren projecten, campagnes, bijeenkomsten, leernetwerken en we voeren onderzoek uit. Tot nu toe zijn er mooie resultaten gehaald binnen de overheid (gemeenten) en in de zorg. Binnen het MKB is echter nog veel te doen.

MKB-project
Het MKB-project is een deelproject binnen het overkoepelende programma Mantelzorg Werkt! (2019-2020) dat wij verzorgen met steun van het ministerie van VWS. Met het programma Mantelzorg Werkt! richten we ons op het enthousiasmeren en stimuleren van organisaties om met het thema Werk en mantelzorg aan de slag te gaan. Doel is (beleid op) de combinatie mantelzorg en werk net zo bespreekbaar en vanzelfsprekend te maken als de combinatie van werk en kinderen. Dit doen we o.a. bij gemeenten, in de zorg en welzijn en bij sociale partners. Ook voor werkgevers in het MKB is het erg zinvol om met het thema aan de slag te gaan; bijvoorbeeld als het gaat om verzuimpreventie en aantrekkelijk werkgeverschap.

Als onderdeel van het MKB-project zoeken we in het bijzonder samenwerking met MKB-bedrijven in de maakindustrie met veel mannelijke medewerkers. Daarbij kunnen we het thema onder de aandacht brengen bij werkgevers en werknemers. Hierbij voorzien we in een kosteloos aanbod dat kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Sectorspecifieke toolkit mantelzorg (zie geo.mantelzorgtools.nl als voorbeeld van een specifieke aanpak voor de sector Grondstoffen, Energie en Omgeving);
  • Workshop/presentatie voor HR-professionals;
  • Persoonlijke interviews met een geselecteerd aantal ondernemers/werkgevers in de sector;
  • Pop up-activiteit om het thema in individuele organisaties bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld in de eigen bedrijfskantine of centrale hal van het bedrijf.

Heb je interesse? Stuur dan een mail naar andries@qidos.nl.

Terug naar het overzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!