FCB

De Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (afgekort FCB) is een paritair fonds waarbinnen vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers samenwerken. Het bestuur van FCB wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de volgende organisaties:

  • Kartoflex
  • FNV
  • CNV Vakmensen

FCB Kartonnage en flexibele verpakkingen is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Kartonnage- en flexibele Verpakkingenbedrijf en stelt zich ten doel het financieren, subsidiëren en het (doen) uitvoeren van activiteiten gericht op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in de Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf.

In de statuten van de Stichting is deze doelstelling vertaald in de volgende subdoelen:

  • Bevorderen van de vakbekwaamheid door het stimuleren van scholing en ontwikkeling
  • Stimuleren van loopbaanondersteuning
  • Bevorderen van de gezondheid en vitaliteit
  • Bevorderen van een goede instroom, doorstroom en uitstroom
  • Verbeteren van de arbeidsomstandigheden en veiligheid
  • Bevorderen van de aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk
  • Verbeteren van de arbeidsverhoudingen, waaronder medezeggenschap

Evaluatie van de dienstverlening
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren heeft FCB een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. U kunt hieronder de resultaten downloaden.

Evaluatie Dienstverlening