Investeren in mensen

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de sector Kartonnage en Flexibele Verpakkingen (FCB) initieert, stimuleert en bevordert (vernieuwende) activiteiten in de sector op het gebied van arbeidsmarkt, werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden, medezeggenschap en HRM-beleid.

Daarnaast voert het fonds activiteiten uit die voortvloeien uit afspraken die sociale partners in de sector zijn overeengekomen in de CAO.

FCB investeert in de volgende vier programmalijnen:

1. Vakmensen maken het verschil;  FCB maakt zich sterk voor het vakmanschap in de sector en helpt vakmensen om vooruit te kijken, hun talent te benutten en vooruit te komen, met het oog op veranderingen in de toekomst. Investeren in vakkennis en talent is goed voor mens en organisatie.

2. Het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken; FCB ondersteunt bedrijven in de sector met het gezonder en veiliger maken van het werk en het vitaler worden van mensen en organisaties.

3. Loopbaan en leiderschap; Praten over opleiding en persoonlijke ontwikkeling moet net zo normaal worden als praten over techniek of voetbal. Daar ligt een uitdaging voor leidinggevenden en werknemers. FCB wil de dialoog helpen versterken met tools en instrumenten waarmee je aan het denken wordt gezet en gelijk mee aan de slag kunt.

4. Werknemer zelf aan zet; De meeste mensen komen pas in beweging als dat noodzakelijk is. Omdat de wereld zo snel verandert, loop je dan al snel achter de feiten aan. Iedereen moet zelf de regie kunnen en willen nemen over zijn eigen loopbaan en ontwikkeling.

FCB wil werkgevers en werknemers daarin ondersteunen en heeft de ambitie om op basis van de uitdaging waar FCB voor staat en de vier programmalijnen een proactief beleid te voeren, gericht op het verder professionaliseren van het fonds, het uitbreiden van het aanbod voor zowel werknemers als werkgevers, en het stimuleren van opleidingen binnen de sector.

 Meer lezen over wat FCB heeft gedaan om haar doelen te bereiken? Lees het jaarverslag of het beleidsplan.

FCB Jaarverslag 2017
FCB Jaarverslag 2018
FCB Jaarverslag 2019