Wil je aan de slag met de veiligheid binnen je organisatie? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om kosteloos een Safety Check te laten uitvoeren. Een Arbodeskundige (safety checker) vanuit de sector komt dan langs voor een intakegesprek met de leiding van het bedrijf en een personeelsvertegenwoordiging. Daarna maken zij een rondgang door het bedrijf en nemen de bevindingen met jullie door. Na afloop volgt een verslag.

Voor bedrijven in de sector is de Safety Check gratis, omdat FCB de kosten voor haar rekening neemt.
Heb je interesse in een Safety Check? Neem dan contact op met Kartoflex of het Verbond Papier & Karton.

Kartoflex
Samen met de partners in het Verbond Papier & Karton zet FCB zich via Kartoflex actief in voor veilig en gezond werken. Het doel is om grip te krijgen op veiligheidsrisico’s en te blijven verbeteren. Dat doen we door kennis en kunde op veiligheidsgebied met elkaar te delen en optimaal te benutten. Zo werken we samen aan een veilige en gezonde werkplek voor iedereen. Kijk voor meer informatie ook op www.kartoflex.nl en www.verbondpk.nl.