Vraag eenvoudig subsidie aan

Als aangesloten bedrijf bij FCB kunt u eenvoudig een tegemoetkoming in de kosten ontvangen voor trainingen, cursussen en opleidingen van uw werknemers. Met deze stimuleringsregeling wil FCB een bijdrage leveren aan de vakbekwaamheid en de ontwikkeling van uw medewerkers.

Welke stappen zijn nodig om de subsidie aan te vragen en te ontvangen?

1. Subsidie aanvragen 

Aanvraag werkgevers
Aanvraag werknemers

Vraag de subsidie aan door het aanvraagformulier volledig in te vullen. Let erop dat de volgende informatie aanwezig is:

 • Bedrijfsgegevens
 • Naam opleiding, cursus en/of training, bij geen standaard opleiding graag extra informatie
 • Naam opleidingsinstituut en/of erkende opleider 
 • Aantal deelnemers
 • Start en einde opleiding
 • Kosten
 • Deelnemers (namen inclusief loonschalen en functiebenamingen) 
 • Als bij deelnemers wijzigingen optreden, meer of minder of vervangende personen dit altijd doorgeven 

Als al deze bovengenoemde gegevens compleet zijn, kan de aanvraag in behandeling genomen worden en krijgt u een ontvangstbevestiging van de aanvraag voorzien van een uniek nummer, het toegekende bedrag en het toegekende percentage. Dit unieke nummer dient u te gebruiken bij de correspondentie.

2. Verzoek tot uitbetaling doen

Na afronding van de opleiding doet u een verzoek tot uitbetaling via de email of per post.

Per post: FCB, Postbus 85612 2508 CH Den Haag
 
 Let erop dat de volgende informatie aanwezig is: 
 
Het toegekende unieke nummer 
 • Kopie van de definitieve factu(u)r(en) meesturen 
 • Kopie van de certifica(a)t(en) en/of diploma(‘s) van de deelnemer(s) meesturen
 • Duidelijk aangeven als er wijzigingen bij deelnemers zijn opgetreden.

Als deze informatie compleet is aangeleverd, ontvangt u een bevestiging dat de subsidie wordt overgemaakt.

Voor meer informatie over het aanvragen van subsidie download hier de flyer.

Flyer subsidie aanvragen