Subsidie op scholing

Als aangesloten bedrijf bij FCB kunt u een tegemoetkoming in de kosten ontvangen voor trainingen, cursussen en opleidingen van uw werknemers. Met deze stimuleringsregeling wil FCB een bijdrage leveren aan de vakbekwaamheid en de ontwikkeling van uw medewerkers.

De vergoeding bedraagt 75% van de scholingskosten voor alle opleidingen, cursussen en trainingen die de vakbekwaamheid van werknemers bevorderen. Voor opleidingen, cursussen en trainingen die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen en/of verplichtingen van zekeraars geldt een vergoeding van 25% van de scholingskosten. Ook individuele werknemers kunnen subsidie aanvragen indien de werkgever de opleiding niet vergoed.

Let op: Subsidieplafond bereikt!

Veel bedrijven hebben in 2019 al een subsidieaanvraag ingediend, waardoor het subsidieplafond inmiddels is bereikt.  Hierdoor is het FCB-bestuur genoodzaakt maatregelen te nemen en te kijken wat er mogelijk is om bedrijven die nog geen gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling alsnog de kans te geven om subsidie aan te kunnen vragen.

Vanwege het grote belang van opleiden heeft het FCB-bestuur besloten om het budget voor de stimuleringsregeling eenmalig te verhogen om zo toch nog enkele bedrijven de kans te bieden om gebruik te maken van de subsidie.

Uitsluitend aanvragen die tot en met 13 juni 2019 zijn ingediend worden nog toegekend. Aanvragen ingediend na deze datum worden alleen toegekend onder de volgende voorwaarden: 

  1. Bedrijf/individuele werknemer heeft niet eerder een subisdie aanvraag ingediend in 2019;
  2. Aanvragen worden afgehandeld op binnenkomst;
  3. Het maximale toekenbedrag per opleiding wijzigt en is vanaf 14 juni 2019: € 5.000 maximaal voor een werkgeversaanvraag en € 2.500 voor een individuele (werknemers) aanvraag.
  4. Naast de hierboven genoemde aangepaste voorwaarden gelden de eisen van de aanvragen zoals omschreven in het stimuleringsreglement 2019;
  5. Deze werkwijze van afhandelen zal uitgevoerd worden tot het opgehoogde budget is bereikt, hierna is het niet meer mogelijk om subsidie toegekend te krijgen.

Naast de Stimuleringsregeling kent FCB ook het project Vitaal verder!  Vanuit dit project biedt FCB verschillende activiteiten gericht op het versterken van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Als bedrijf in de kartonnage en flexibele verpakkingen sector kunt u veelal kosteloos gebruik maken van dit aanbod. Voor de meeste activiteiten is er nog voldoende aanbod beschikbaar.

Interesse gekregen? Kijk onder Vitaal verder! voor meer informatie.

 

Aanvraag werkgevers
Aanvraag werknemers
Reglement Stimuleringsregeling
Flyer subsidie aanvragen

Heeft u nog vragen neem dan gerust contact op met FCB: info@fcb-verpakkingen.nl of bel 070 312 39 14.