Subsidie op scholing

Als aangesloten bedrijf bij FCB kunt u een tegemoetkoming in de kosten ontvangen voor trainingen, cursussen en opleidingen van uw werknemers. Met deze stimuleringsregeling wil FCB een bijdrage leveren aan de vakbekwaamheid en de ontwikkeling van uw medewerkers.

  • De subsidiehoogte is voor 2020 vastgesteld op 50% van de opleidingskosten. Dit geldt voor alle vakgerichte opleidingen, trainingen of cursussen van werknemers die worden uitgevoerd door een erkend scholingsinstituut of een erkende opleider.
  • Onder vakgerichte opleidingen wordt verstaan: opleidingen, trainingen en cursussen die tot doel hebben de vakbekwaamheid van de werknemer in zijn huidige of toekomstige functie binnen of buiten de bedrijfstak te vergroten.
  • BHV- en EHBO-cursussen worden niet meer vergoed. Deze kosten zal de werkgever voor eigen rekening moeten nemen.
  • De subsidieaanvraag moet vooraf aangevraagd worden bij het fonds via het online aanvraagformulier
  • FCB heeft de taak om toe te zien op een evenredige verdeling van subsidies binnen de sector. Daarom kan maximaal 10% van het totale jaarlijkse beschikbare budget aan een bedrijf per kalenderjaar aan subsidie worden uitgekeerd.
  • Subsidie kan worden aangevraagd zolang er budget beschikbaar is. FCB zal periodiek rapporteren over het percentage van het budget dat reeds is toegezegd.

Naast de Stimuleringsregeling kent FCB ook het project Vitaal verder! Vanuit dit project biedt FCB verschillende activiteiten gericht op het versterken van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Als bedrijf in de kartonnage en flexibele verpakkingen sector kunt u veelal kosteloos gebruik maken van dit aanbod. Voor de meeste activiteiten is er nog voldoende aanbod beschikbaar.

Interesse gekregen? Kijk onder Vitaal verder! voor meer informatie.

 

Aanvraag werkgevers
Aanvraag werknemers
Reglement Stimuleringsregeling
Flyer subsidie aanvragen

Heeft u nog vragen neem dan gerust contact op met FCB: info@fcb-verpakkingen.nl of bel 070 312 39 14.