Subsidie op scholing

Aanvraag werkgevers
Aanvraag werknemers

Als aangesloten bedrijf bij FCB kunt u eenvoudig een tegemoetkoming in de kosten ontvangen voor trainingen, cursussen en opleidingen van uw werknemers. Met deze stimuleringsregeling wil FCB een bijdrage leveren aan de vakbekwaamheid en de ontwikkeling van uw medewerkers.

Met ingang van 1 oktober 2018 bedraagt de vergoeding 75% van de scholingskosten voor alle opleidingen, cursussen en trainingen die de vakbekwaamheid van werknemers bevorderen. Voor opleidingen, cursussen en trainingen die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen en/of verplichtingen van zekeraars geldt een vergoeding van 25% van de scholingskosten.

Individuele werknemers kunnen opleidingskosten voor een vakopleiding tot een maximum van € 1.000,- volledig vergoed krijgen. Eventuele kosten boven dit bedrag komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van 75%. De aangevraagde subsidie moet betrekking hebben op een opleiding, training of cursus die niet door de werkgever wordt bekostigd. 

De stimuleringsregeling met alle voorwaarden waaraan een subsidieverzoek moet voldoen kunt u hieronder downloaden evenals een flyer met praktische informatie en een eenvoudig stappenplan om de subsidie aan te vragen. 

Reglement Stimuleringsregeling
Flyer subsidie aanvragen

Heeft u nog vragen neem dan gerust contact op met FCB: info@fcb-verpakkingen.nl of bel 070 312 39 14.