• Voor het aanvragen van een tegemoetkoming maakt u gebruik van onderstaande aanvraagformulier.
  • Het aanvragen van een tegemoetkoming vindt bij voorkeur plaats voor maar uiterlijk twee weken na afloop van de scholing.
  • De betaling van de toegezegde tegemoetkoming volgt binnen vier weken na indiening van factuur en certificaten (zie ook Voorwaarden Stimuleringsregeling artikel V lid 4).

NAW gegevens aanvrager

Draagt uw onderneming jaarlijks bijdragen af aan de Stichting Fonds Collectieve Belangen?*
Is voor uw onderneming surseance van betaling aangevraagd of is de organisatie failliet verklaard?*

Gegevens scholing

U kunt ook een gespecificeerde offerte van de scholingskosten meesturen

Gegevens scholingsinstituut of opleider

Gegevens deelnemers

Als u voor meer dan 5 werknemers subsidie aanvraagt verzoeken we u een document toe te voegen met daarin per deelnemer naam, functie en cao-functiegroep of aantal ORBA-punten.

Ondertekening