De sector in cijfers

FCB laat regelmatig een onderzoek uitvoeren naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector.

De resultaten van het onderzoek geven onder andere inzicht in het verloop van het aantal werknemers en werkgevers in de sector, de leeftijd van werknemers, de in- en uitstroom van werknemers en de duur van het dienstverband.

De arbeidsmarktmonitor heeft als doel om werkgevers- en werknemers(organisaties) in de sector te informeren en vormt voor het bestuur van het FCB belangrijke input voor het nemen van beleidsbeslissingen. De resultaten heeft FCB samengevat in een factsheet Arbeidsmarkt.

Kengetallen arbeidsmarkt 2020