Sectoronderzoek naar Duurzame inzetbaarheid

Hoe is het op dit moment met de gezondheid, fitheid, werkbelasting en het werkplezier in onze sector? Om dit in kaart te brengen, hebben veel werknemers in 2017 meegedaan aan een groot sectoronderzoek. De resultaten lieten zien dat er nog genoeg werk aan de winkel was. In 2020 hebben we opnieuw de duurzame inzetbaarheid gemeten. Hoe staat het ervoor?

In het onderzoek is gekeken naar een aantal aspecten die van invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid van werknemers:

 • Motivatie en betrokkenheid
 • Gezondheid en vitaliteit
 • Werkkenmerken
 • Werk/privé-balans
 • Leren en ontwikkelen
 • Persoonlijk leiderschap
Factsheet sectoronderzoek

Resultaten in het kort:

 • De sector Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen wijkt op een aantal kenmerken in ongunstige zin af van andere bedrijven in de industrie. Dat geldt voor een aantal taakeisen en hulpbronnen, maar ook voor bijvoorbeeld ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Volgens de gangbare theorie leidt een gunstige balans tussen taakeisen en hulpbronnen tot plezier en energie, en een negatieve balans tot uitputting. Ondanks de ongunstige balans van taakeisen en hulpbronnen in de sector, leidt dat niet tot een gebrek aan plezier of aan energie bij medewerkers in de sector en slechts in beperkte mate tot (psychische) vermoeidheid.
 • Het plezier en energie in de sector zijn vergelijkbaar met andere bedrijven in de industrie. Wel zien we vooral bij de productiemedewerkers in ploegendienst een grotere mate van ongunstig herstel. In deze groep rapporteert ook 40,8% van de werknemers dat ze het werk lichamelijk zwaar vinden. Ongunstige werkkenmerken in de sector hebben dan ook slechts beperkt gevolgen voor de mentale gezondheid, maar - zeker in combinatie met leeftijd en leefstijl - des te meer voor de lichamelijke gezondheid.
 • De productiemedewerkers in ploegendienst rapporteren de meeste gezondheidsklachten. Zij zijn ook degenen die gezond en veilig werken als belangrijkste themagebied zien voor FCB. Het verstrekken van informatie en advies hierover zien ze bovendien als belangrijkste activiteit voor FCB. Deze functiegroep loopt daarom niet alleen de grootste risico’s op uitval, maar staat er ook voor open om daar zelf wat aan te doen. Preventieprogramma’s, zoals het FCB-project Vitaal verder!, kunnen hierbij helpen.
 • Duurzame inzetbaarheid heeft ook veel te maken met flexibiliteit van medewerkers, het kunnen en willen aansluiten op de ontwikkelingen in het werk. De gunstige scores voor veerkracht wijzen wat dat betreft op een goede uitgangspositie voor de sector.
 • Mantelzorg en zorgen over het financieel kunnen rondkomen, springen in het oog als aspecten die op individueel niveau een groot verschil kunnen maken voor de duurzame inzetbaarheid.

 Wil je meer weten? Het volledige onderzoeksrapport is hier terug te vinden:

Onderzoeksrapport sectoronderzoek duurzame inzetbaarheid