• Voor het aanvragen van gezondheids- en vitaliteitschecks voor uw medewerkers maakt u gebruik van onderstaand aanvraagformulier
  • FCB biedt twee vaste aanbieders aan voor het uitvoeren van gezondheids- en vitaliteitschecks
  • De facturatie van de gezondheids- en vitaliteitschecks is rechtstreeks aan FCB
  • Een gezondheids- en vitaliteitschecks mag per medewerker maar 1x per 2 jaar aangevraagd worden

NAW gegevens aanvrager

Draagt uw onderneming jaarlijks bijdragen af aan de Stichting Fonds Collectieve Belangen?*
Is voor uw onderneming surseance van betaling aangevraagd of is de organisatie failliet verklaard?*
Welke aanbieder mag contact met u opnemen voor het uitvoeren van de gezondheids- en vitaliiteitschecks*

Gegevens deelnemers

Als u voor meer dan 5 medewerkers gezondheids- en vitaliteitschecks aanvraagt, verzoeken wij u een document tot te voegen met daarin per deelnemer naam, functie en cao-functiegroep of aantal ORBA-punten.

Ondertekening