ESF Project Vitaal de toekomst in!

Steeds meer werkgevers en werknemers onderschrijven het belang van duurzame inzetbaarheid. Gezonde, productieve en gemotiveerde mensen vormen de basis voor gezonde en productieve bedrijven. Ook in de Kartonnage en Flexibele Verpakkingen.

Voordeel voor werkgevers en werknemers
Er zijn genoeg redenen om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Voor u als werkgever kan het bijdragen aan een lager ziekteverzuim, een hogere productiviteit en een sterk imago van uw bedrijf. Werknemers kunnen door in hun eigen duurzame inzetbaarheid te investeren hun arbeidsmarktpositie versterken, gezond en vitaal blijven en hun werkplezier vergroten.

Wij ondersteunen u graag
Investeren in duurzame inzetbaarheid loont. Maar hoe pakt u dat aan? Hoe zorgt u ervoor dat u of uw medewerkers goed, gemotiveerd en gezond kunnen blijven werken? Oók bij het ouder worden? Dat betekent: investeren in scholing en ontwikkeling enerzijds, en in gezondheid en vitaliteit anderzijds. De sociale partners in de Kartonnage en Flexibele Verpakkingen ondersteunen werkgevers en werknemers hier graag bij.

Uniek aanbod met behulp van ESF subsidie
Van maart 2017 tot en met augustus 2018 heeft FCB verschillende activiteiten aangeboden in het kader van het project Vitaal de toekomst in! Het project ging van start met een onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de sector. Op basis van de resultaten en aanbevelingen werd een en breed activiteitenaanbod samengesteld. Dit aanbod bestond onder andere uit een grote bewustwordingscampagne, bedrijfsadvies op maat, diverse workshops, EVP- en loopbaantrajecten voor werknemers en mini pilots plezierig druk!
Het project werd mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie. Hierdoor konden werkgevers en werknemers vallend onder de CAO-FCB  kosteloos deelnemen aan de activiteiten.  

Europese unie

Vitaal verder!
Ruim een kwart van de  bedrijven in de sector heeft gebruik gemaakt van het aanbod van Vitaal de toekomst in! De activiteiten hebben een behoorlijke impact gehad op de duurzame inzetbaarheid in de sector. Het thema is weliswaar op de kaart gezet maar we zijn er nog niet. Om continue veranderingen het hoofd te blijven bieden is het noodzakelijk om blijvend in mensen te investeren. In 2019 zal er daarom een vervolg gegeven worden aan activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers zullen bevorderen. Samen gaan we vitaal verder!

Via de website en nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen.