ESF Project Vitaal de toekomst in!

Hoe zorgt u ervoor dat u of uw medewerkers goed, gemotiveerd en gezond kunnen blijven werken? Oók bij het ouder worden? Dat betekent: investeren in scholing en ontwikkeling enerzijds, en in gezondheid en vitaliteit anderzijds. Steeds meer werkgevers en werknemers onderschrijven het belang van duurzame inzetbaarheid. Gezonde, productieve en gemotiveerde mensen vormen de basis voor gezonde en productieve bedrijven. Ook in de Kartonnage en Flexibele Verpakkingen.

Voordeel voor werkgevers en werknemers

Er zijn genoeg redenen om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Voor u als werkgever kan het bijdragen aan een lager ziekteverzuim, een hogere productiviteit en een sterk imago van uw bedrijf. Werknemers kunnen door in hun eigen duurzame inzetbaarheid te investeren hun arbeidsmarktpositie versterken, gezond en vitaal blijven en hun werkplezier vergroten.

ESF project Vitaal de toekomst in!

Van maart 2017 tot en met augustus 2018 heeft FCB verschillende activiteiten aangeboden in het kader van het project Vitaal de toekomst in! Het project ging van start met een groot sectoronderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de sector. Op basis van de resultaten en aanbevelingen werd een en breed activiteitenaanbod samengesteld. Dit aanbod bestond onder andere uit een grote bewustwordingscampagne, bedrijfsadvies op maat, diverse leiderschapsworkshops, loopbaanworkshops en vitaliteitsworkshops, EVP- en loopbaantrajecten voor werknemers en mini pilots plezierig druk! 

Meer lezen over wat we in het project bereikt hebben? Bekijk ons mini magazine.

Mini magazine

Het project Vitaal de Toekomst in! is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europeese Unie.

Afbeeldingsresultaat voor esf logo

Vitaal verder!

Ruim een kwart van de  bedrijven in de sector heeft gebruik gemaakt van het aanbod van Vitaal de toekomst in! De activiteiten hebben een behoorlijke impact gehad op de duurzame inzetbaarheid in de sector. Het thema is weliswaar op de kaart gezet maar we zijn er nog niet. Om continue veranderingen het hoofd te blijven bieden is het noodzakelijk om blijvend in mensen te investeren. In 2019 zal er daarom een vervolg gegeven worden aan activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers zullen bevorderen. Samen gaan we vitaal verder!

Houd deze website en de nieuwsbrief goed in de gaten om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

“De afgelopen jaren hebben we met elkaar hard gewerkt om het thema duurzame inzetbaarheid op de kaart de zetten. Als sector maar vooral ook met werkgevers, HR mensen en medewerkers in de bedrijven zelf. Ik ben trots op wat we samen al bereikt hebben maar besef ook dat we er nog niet zijn. We leven in een snelle tijd die continu verandert met milieuregels, voedseleisen en nieuwe technologieën. Wij zien er de noodzaak van in om blijvend in mensen te investeren, zowel in de kennis en vaardigheden als ook met betrekking tot gezondheid, vitaliteit, leiderschap en loopbaan. De komende jaren hopen we daar samen met jullie verder mee aan de slag te gaan. We werken in een prachtige sector om trots op te zijn, elke dag nemen we wel een van onze verpakkingen ter hand. Samen gaan we vitaal verder!”

Willem de Vocht voorzitter FCB