Wat FCB kan betekenen

Een bedrijf heeft goede gezonde en vitale vakmensen nodig. Investeren in kennis, vakmanschap en talenten van mensen is investeren in de toekomst. Daarnaast heeft het dagelijkse energieniveau van medewerkers grote impact op het werk, werkplezier en de resultaten. Een gezonde leefstijl zorgt voor minder verzuim en een hogere productiviteit en inzetbaarheid. Op zowel kennis als gezondheid biedt FCB ondersteuning & begeleiding aan.

1. Ondersteuning bij het opstellen van een bedrijfsopleidingsplan

Medewerkers opleiden is essentieel om uw bedrijfsvoering te verbeteren en uw organisatie verder te laten ontwikkelen en innoveren. Toch zien we dat een systematische aanpak van opleiden nog wel eens lastig blijkt. Opleiden is vaak een ad hoc activiteit. Met een bedrijfsopleidingsplan (BOP) ondersteunt FCB bedrijven in de sector die willen weten hoe zij het opleiden binnen hun organisatie kunnen organiseren.

Met een BOP maakt u een vertaling van uw organisatiedoelstellingen naar functie- en ontwikkelingsgerichte leeractiviteiten. Daarmee is het BOP ook een planningsinstrument: het stelt u in staat om de voortgang van deze activiteiten te monitoren en levendig te houden. Met als resultaat: een duurzame inzet van medewerkers. De basis voor dit proces vormen goede functieprofielen.

Voor wie: werkgevers, directie, HR
Vorm: advies op maat
Datum & locatie: wordt in overleg met de aanvrager bepaald
Beschikbaarheid: er zijn 20 trajecten beschikbaar

2. Gratis Loopbaan APK voor uw werknemers

Met de loopbaan APK krijgen werknemers meer inzicht in hoe ze in hun werk staan, welke kansen ze zelf zien en wat ze al zelf kunnen doen om ook op langere termijn gezond en met plezier te kunnen blijven werken. De loopbaan APK bestaat uit een telefonische intake en 2 persoonlijke gesprekken met een externe loopbaanadviseur. Er worden diverse loopbaaninstrumenten en testen ingezet en de werknemer maakt een persoonlijk actieplan met concrete doelen.

Voor wie: werknemers
Vorm: advies op maat
Datum & locatie: wordt in overleg met de aanvrager bepaald
Beschikbaarheid: er zijn 20 loopbaantrajecten beschikbaar

3. Het Ervaringsprofiel

Een Ervaringsprofiel (EVP) is een ideaal instrument voor zowel werkgever als werknemer. Het maakt inzichtelijk over welke kennis, ervaring en competenties medewerkers beschikken en geeft aan binnen welke gebieden zij zich nog (beter) kunnen ontwikkelen. FCB biedt werknemers in de sector een EVP-traject waarmee zij een boost kunnen geven aan hun eigen vakmanschap. Zij krijgen meer inzicht in hun eigen kunnen en hun mogelijkheden op het gebied van loopbaan en ontwikkeling. Als werkgever heeft u zo de kans om de kennis, vaardigheden en talenten van uw medewerkers heel gericht in te zetten.

Voor wie: werknemers en werkgevers
Vorm: advies op maat
Datum & locatie: wordt in overleg met de aanvrager bepaald
Beschikbaarheid: er zijn 25 trajecten beschikbaar en per bedrijf kunnen er maximaal 5 afgenomen worden

4. Intensief begeleidingstraject

'Ambassadeurs in Actie!’ is een persoonlijk begeleidingstraject voor medewerkers met hoge gezondheids- en/of verzuimrisico’s. Het doel is om persoonlijke leefstijlthema’s te verbeteren en op die manier het dagelijkse energieniveau te verbeteren en de gezondheids- en verzuimrisico’s te verlagen.

Het traject bestaat uit drie componenten:

1. Intake: persoonlijke motivatie, uitdagingen, kansen en bedreigingen op succes
2. Persoonlijke leefstijlcoaching: ‘face to face’ en telefonische contactmomenten
3. Fysieke training: een maatwerktrainingstraject om de persoonlijke belastbaarheid en inzetbaarheid in het werk te verbeteren.

Voor wie: werknemers
Vorm: advies op maat
Datum & locatie: wordt in overleg met de aanvrager bepaald
Beschikbaarheid: er zijn 12 trajecten beschikbaar en er kan maximaal 1 traject per bedrijf afgenomen worden

5. Vitaliteitsvoorlichtingspakket op maat

FCB biedt u bedrijfsvoorlichtingspakketten inclusief een themaworkshop, gericht op het verbeteren van de leefstijl van werknemers aan. Het voorlichtingspakket draait om het verbeteren van de gezondheid en fitheid van mensen en geeft praktische tips en adviezen om een actieve en gezonde leefstijl als gewoonte te ontwikkelen.

Het pakket bestaat uit op maat gemaakte nieuwsbrieven, posters, monitorpresentaties en een workshop. Het materiaal wordt in overleg samengesteld en klant-en-klaar opgeleverd. Op basis van daadwerkelijk vastgestelde risico’s binnen uw bedrijf kunt u een themaworkshop kiezen die het beste aansluit op de behoefte van u en uw werknemers.

Er zijn drie thema's beschikbaar:

  • Gezond genieten: gezond eten is belangrijk, maar hoe doe je dat precies? Buiten het werk, maar ook tijdens het werk.
  • Preventie fysieke klachten in het werk: fysieke klachten ontstaan vaak als gevolg van overbelasting. Overbelasting ontstaat door een disbalans tussen belasting (werk en privé) en belastbaarheid (vermogen van het individu). Hoe pas je als werknemer in je dagelijkse werk de basisprincipes van ergonomie toe om de balans tussen belasting en belastbaarheid te optimaliseren?
  • Energieker en vitaler bewegen: hoe verbeter ik mijn conditie? Hoe word ik sterker? Wat zijn slimme oefeningen voor op de werkplek? Met korte en simpele oefeningen kan ik mij de hele dag energiek en vitaal voelen.


Voor wie: werkgevers
Vorm: advies op maat
Datum & locatie: wordt in overleg met de aanvrager bepaald
Beschikbaarheid: er zijn 15 trajecten beschikbaar